Utbildning på forskarnivå

Allmänt

Vid vår institution bedrivs forskarutbildning inom tre ämnen:

EnergiteknikTillämpad elektronikTillämpad fysik

Energiteknik (licentiat)Tillämpad elektronik (licentiat)

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser och egen forskning som leder till en avhandling. Under utbildningen tränas du att självständigt bedriva forskning genom att fördjupa dina kunskaper inom ett vetenskapsområde och öva dig i kritiskt och analytiskt tänkande. Framtida yrkeskarriärer kan finnas inom högskolan, näringslivet eller den offentliga sektorn. Utbildningen ger en doktorsexamen, och halvvägs kan du ta ut en licentiatexamen.

Om du är intresserad av forskarutbildning kan du vända dig till vår studierektor för forskarutbildningen eller ta kontakt med någon av våra forskare.

Antagning

Lediga platser på forskarutbildningen utannonseras via Umeå Universitets hemsida.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande uppfyller kraven för såväl grundläggande behörighet som den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit, och dessutom bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den särskilda behörigheten kopplas till varje inriktning av forskarutbildningen och framgår av respektive studieplan för forskarutbildning.

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandberg, Anna

Fuel conversion and ash formation interactions: a thermochemical study on lignocellulosic biomass

2018

Hämta

Hagman, Henrik

Co-firing complex biomass in a CFB boiler: ash transformation, corrosion control and materials selection

2018

Hämta

Yung, I

Automation of front-end loaders: electronic self leveling and payload estimation

2017

Hämta

Khan, Muhammad Sikandar Lal

Presence through actions: theories, concepts, and implementations

2017

Hämta

Åberg, Katarina

Biomass conversion through syngas-based biorefineries: thermochemical process integration opportunities

2017

Hämta


Sidansvarig: Britt Andersson

Utskriftsversion

Aktuella Disputationer och Lic-seminarium på TFE

Till kalendariet


Studierektor för forskarutbildning

Britt Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TC428

Tel:  +46 90-786 96 38

Mobil:  +46 730-91 83 81

Kontaktformulär

Relaterad information

Information från fakulteten