Till umu.se

Kursutvärderingar

Utvärderingar av alla kurser ska finnas på institutionernas webbsidor.

Vi har inte gjort en central sammanställning av utvärderingarna. Vissa kurser har tidigare utvärderingar på samma ställe som kursinformationen.


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion