Examensarbete på TFE

Våra programstudenterna avslutar sina studier med ett examensarbete omfattande 15 eller 30 högskolepoäng beroende på önskad examen.

Ett examensarbete är en kurs som innebär självständigt arbete för en student. Längden på detta är tio eller tjugo veckor beroende på om omfattningen är 15hp eller 30hp. Civilingenjörer läser oftast 30hp och studenter med kortare examina läser 15 hp. Kontakta programansvarig för förslag till och information om examensarbeten. Fristående studenter kan kontakta studievägledare.

Vi publicer examensarbeten i DiVA, vårt Digitala Vetenskapliga Arkiv från och med 2012. Tidigare rapporter finns och är arkiverade hos oss.

Publicerade Rapporter

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Edström, Mikael

Erfarenhetsåterföring mellan olika aktörer inom byggbranschen

2018

Hämta

Wansulin, Linnéa

Vindkraftens utvecklingsmöjligheter: En studie om samverkan och tekniksprång

2018

Hämta

Nyberg, Joel

Kraftmätning av snäckskruv tiltrotator: Konceptförslag axiell kraftmätning av snäckskruv

2018

Hämta

Långström, Arvid

Increasing Donor Retention on Non-profit Crowdfunding Websites: Recommendations and Considerations

2018

Hämta

Vikström, Adrian

Produktionsmetoder för tillverkning av täckmoduler: Med fokus på korta ledtider och små serier

2018

-

Risberg, Emil

Front loader task automation with distance measurement

2018

Hämta

Hjelmqvist, Gudmund

En jämförande analys mellanElbyggnadsrationalisering och Allmän Material ochArbetsbeskrivning

2018

-

Köhler, Alexander

Underhållsplanering: Systematisk kartläggning och underhållsplanering av byggnader

2018

-

Lundholm Ljungkvist, Hampus

Nordstjärnan som nära-nollenergibyggnad

2018

Hämta

Bertheim, Jane

Designing Digital Nudges to Encourage Sustainable Decisions: Developing and Testing a Framework

2018

Hämta


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Catharina Åhgren
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB301

Tel:  +46 90 786 78 92

Kontaktformulär