Studievägledning

Information för studerande vid TFE

Allmän studievägledare

Catharina Åhgren, rum TB301, ank 78 92

Programstudievägledare

Masterprogram

Robotik och reglerteknik Sven Rönnbäck

Civilingenjörsprogram

Energiteknik Robert Eklund
Interaktion och design Lena Palmquist

Högskoleingenjörsprogram

Byggteknik Catharina Åhgren
Elektronik och Datorteknik Ville Jalkanen
Elkraftteknik Per Hallberg
Energiteknik Catharina Åhgren
Maskinteknik Catharina Åhgren

Högskoleprogram

Processoperatör Staffan Grundberg

Till en studievägledare kan du vända dig om du behöver hjälp med att planera dina studier. Catharina Åhgren kan hjälpa dig med studieintyg för studiemedel, militärtjänstgöring, bostad mm. Hos studievägledarna kan du även få information om olika möjligheter att studera utomlands. Kontakta en studievägledare vid längre sjukdom, vid studieuppehåll eller studieavbrott. Studievägledaren har tystnadsplikt när det gäller den studerandes personliga förhållanden.

Hos programstudievägledaren kan du få upplysningar om förkunskapskrav för att börja läsa en kurs, hur undervisning och examination är upplagda, diskutera uppläggning av dina studier och ansökningsförfarande. Till programstudievägledaren vänder du dig också med frågor om kurslitteratur och studieteknik samt för att få hjälp med vissa dispenser, tillgodoräknanden eller komplettering av kurser.

Ämnesstudievägledare

Robert Eklund  Energiteknik
Ville Jalkanen Elektronik
Stefan Berglund Medieteknik
Lars Andersson Maskinteknik
Annika Moström Byggteknik


Sidansvarig: Catharina Åhgren

Utskriftsversion

Studievägledare

Catharina Åhgren
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB301

Tel:  +46 90 786 78 92

Kontaktformulär