Programråd

Programmet har ett programråd bestående av studenter från alla årskullar, lärare, studievägledare, programansvarig samt extern representant. I rådet behandlas utvecklingsfrågor, kvalitet samt övriga ärenden.

Läsåret 2017/2018 består programrådet av följande:

Programansvarig:
Staffan Schedin

Lärarerepresentanter:
Annika Moström
Lars Andersson
Sven Rönnbäck
Lars Bygdén

Studievägledare:
Catharina Åhgren

Studentrepresentanter:
Joakim Bornström
Hugo Swartling

Extern representant:
Sara Skum, Sigma Industry


Sidansvarig: Staffan Schedin

Utskriftsversion