Blockschema

Kursöverblick

År 1

Läsperiod 1
sep-okt
Inledande kurs i maskinteknik, 7,5 hp Algebra för ingenjörer, 7,5 hp
 
Läsperiod 2
nov-jan
Datorstödd maskinritning, 7,5 hp
Analys för ingenjörer, 7,5 hp
Läsperiod 3
jan-mars
Tillämpad mekanik, 7,5 hp Tillverkningsteknik, 7,5 hp
Läsperiod 4
mars-juni
Produktionsteknik,
7,5 hp
Maskinelement, 7,5 hp

År 2

Läsperiod 1
sep-okt
Hållfasthetslära, 7,5 hp Produktionsteknologi, 7,5 hp
Läsperiod 2
nov-jan
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp Hydraulik, 7,5 hp
Läsperiod 3
jan-mars
Energi, 7,5 hp Konstruktionsmaterial,
7,5 hp
Läsperiod 4
mars-juni
Vibrationsanalys, 7,5 hp Svetsteknologi, 7,5 hp

År 3

Läsperiod 1
sep-okt

Valfria kurser
Läsperiod 2
nov-jan
Materialhållfasthet, 7,5 hp
Maskintekniskt födjupningsprojekt, 7,5 hp
Läsperiod 3
jan-mars
Automation, 15 hp
Läsperiod 4
mars-juni
Examensarbete, 15 hp

Valbara kurser (ett urval)

Läsperiod 1, sep-okt

Projektledning, 7,5 hp
Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp
Design-build-test, projektkurs för ingenjörer, 15 hp
Introduktion till ingenjörsarbete, 7,5 hp

Läsperiod 2, nov-jan

Statistik för teknologer, 7,5 hp
 

Läsperiod 3, jan-mars

Projektledning I, 7,5 hp

Miljö och samhälle, 15 hp

Engelska för högskole-och civilingenjörer, 7,5 hp 

Läsperiod 4, mars-juni

Statistik för teknologer, 7,5 hp

Industriell ekonomi, 7,5 hp


Sidansvarig: Staffan Schedin

Utskriftsversion