Examensarbete

Examensarbetet är ett bra tillfälle att tillämpa och utveckla det du har lärt dig under dina år på högskolan. Det är också ett bra tillfälle att skapa viktiga kontakter på arbetsmarknaden för din framtid!

Alla akademiska utbildningar avslutas med ett examensarbete. De flesta ingenjörsstudenter gör sina avslutande examensarbeten utanför högskolan och universitetet, på företag eller organisationer. Studenternas examensarbeten är obligatoriska inslag i utbildningen och i samverkan med företag skapas ofta ett kraftfullt mervärde för båda parter. Företaget får hjälp med kvalificerad problemlösning samtidigt som studenterna får tillämpa sina teoretiska kunskaper på verkliga problemställningar.

Varför inte ta chansen att bli en värdefull resurs för ett företag?

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

DIVA - Examensarbete inom Energiteknik på Civilingenjörsprogrammet

TFE - Master and Bachelor Theses

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Johansson, Anna

Energieffektivisering av ventilationssystem: Boliden Aitik

2018

Hämta

Axelsson, Sebastian

Utredning av en potentiell installation av FTX-ventilation med värmeåtervinning

2018

Hämta

Smedberg, Simon

Energikalkyl med besparingsåtgärden: Ett examensarbete hos Varberg kommun

2018

Hämta

Stattin, Fabian

Beräkning av vattenförluster i fjärrvärmenätet med hänsyn till volymförändringar

2018

-

Hjalmarsson, Joakim

Uppdate and improvement of the mains selectivity in Edsbyn & Ovanåker.

2018

-

Lundegård, Erik

Energy recovery – Gasification, combustion or plasma?: Competitor or complement?

2018

Hämta

Eriksson, Jennifer

Horizontal natural frequency in a 10 story building: A comparison between CLT and concrete using estimate calculations

2018

Hämta

Brännback, Andreas

FTTX-Analysverktyg anpassat för Telias nät

2018

Hämta

Fahlman, Emma

The benefits of power up the phone while wiring down the mind: Decreasing sleep onset latency through smartphone interaction

2018

Hämta

Pettersson, Markus

Brainball, visualisering av hjärnaktiviteten

2018

Hämta

Källman, Axel

Go & Grab: Flexibel robotarm med ballistiskt gripdon

2018

-

Björklund, Viktor

Optimering av plocksignal

2018

Hämta

Eriksson, Peter

Anslutning av hybridfordon somreservkraft till elnätet

2018

Hämta

Eriksson, Peter

Anslutning av hybridfordon som reservkraft till elnätet

2018

Hämta

Wikman, Alexander

Begränsning av felströmmar och skydd mot avbrott i neutralledaren för flygfarkoster på marknivå

2018

Hämta

Halvarsson, Jonas

Using SLAM-based technology to improve directional navigation in an Augmented Reality game

2018

Hämta

Edberg, Erik

Chassi För Bromsvagn: Bromsvagn avsedd för klimatiska tester för fordon

2018

Hämta

Jonsson, Thim

Miljöcertifiering av befintlig byggnad: Utredning om tillvägagångssätt och tidsåtgång enligt Miljöbyggnad 3.0

2018

Hämta

Kjellsson, Anton

Analys av energi, kostnad och CO2-utsläpp med/utan ångtork och förbränning/sluttäckning med slam rörande slamhantering på ett avloppsreningsverk i Umeå

2018

Hämta

Vidmark, Stefan

Röstigenkänning med Movidius Neural Compute Stick

2018

Hämta

Stoehr, Angelica

Energikartläggning av industriella tork - och härdugnar

2018

Hämta

Röjmyr, Robert

Energiverifiering av Bromma flygplats ankomsthall: Verification of energy performance at Bromma airports arriving hall

2018

Hämta

Sheik, Khalid

Modifiering och vidareutveckling av ett Brainball system

2018

Hämta

Törngren, Jennifer

Konstruktion och design av ett digitalt stetoskop

2018

Hämta

L. Appelbom, Daniel

Undersökning av rökgassidig lågtemperaturkorrosion i avfallspanna

2018

Hämta

Smulter, Victor

Hydrauliksystem till bromsvagn: För klimatiska tester av militärfordon

2018

Hämta

W Flodén, Emma

Värmeåtervinning: Energieffektivisering av varmhållningssystem för flygplan.

2018

Hämta

Elinge, Ingrid

Energitillförselsystems inverkan vid val av energieffektiviseringsåtgärd utifrån ett LCA-perspektiv

2018

Hämta

Edström, Mikael

Erfarenhetsåterföring mellan olika aktörer inom byggbranschen

2018

Hämta

Wansulin, Linnéa

Vindkraftens utvecklingsmöjligheter: En studie om samverkan och tekniksprång

2018

Hämta


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion