Examensarbete

Examensarbetet är ett bra tillfälle att tillämpa och utveckla det du har lärt dig under dina år på högskolan. Det är också ett bra tillfälle att skapa viktiga kontakter på arbetsmarknaden för din framtid!

Alla akademiska utbildningar avslutas med ett examensarbete. De flesta ingenjörsstudenter gör sina avslutande examensarbeten utanför högskolan och universitetet, på företag eller organisationer. Studenternas examensarbeten är obligatoriska inslag i utbildningen och i samverkan med företag skapas ofta ett kraftfullt mervärde för båda parter. Företaget får hjälp med kvalificerad problemlösning samtidigt som studenterna får tillämpa sina teoretiska kunskaper på verkliga problemställningar.

Varför inte ta chansen att bli en värdefull resurs för ett företag?

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

DIVA - Examensarbete inom Energiteknik på Civilingenjörsprogrammet

TFE - Master and Bachelor Theses

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Kullberg, Joakim

Den traditionella produktionsplaneringens död

2018

Hämta

Henstam, Pontus

How many participants are needed when usability testing physical products?: An analysis of data collected from usability tests conducted on physical products

2018

Hämta

Bahtiri, Blerand

UX and Service Design for Zbee Based Corporate Carsharing

2018

Hämta

Brundin, Carl

Alternative energy concepts for Swedish wastewater treatment plants to meet demands of a sustainable society

2018

Hämta

Vikström, Jimmy

Teknisk och ekonomisk optimering av ett sekundärt kylsystem: KB01-Systemet, akademiska sjukhuset i Uppsala

2018

Hämta

Orädd, Philip

The effect of thermal bridges on building’s annual energy usage: A comparative study of two refurbishment methods

2018

-

Lundberg, Ludvig

Automatiskt test för hisstelefon

2018

Hämta

Thelander Lööf, Hans

Att styra en konferensenhet med gester

2018

Hämta

Franzon, Philip

Utvärdering av mikrobubblor i ett dialyssystem

2018

Hämta

Johansson, Kevin

Utvärdering av en radarbaserad andningssensor

2018

Hämta

Olofsson, Stina

Designing interfaces for the visually impaired: Contextual information and analysis of user needs

2018

Hämta

Bäckström, Tove

Large digital screen as a corporate communication channel: Enhancing the dissemination of information, administration and interaction

2018

Hämta

Persson, Sofia

Golvavjämningsmassor

2017

Hämta

Nyström, Anna-Maria

Kvalitetsstyrning med ständiga förbättringar inom OF Bygg

2017

Hämta

Aronsson, Johan

NEXT-analys av kablage för Ethernetkommunikation i påfrestande miljöer

2017

-

Rydfjäll, Erik

OLYCKSLASTER OCH NYTTIGLAST I ETT PLATSGJUTET FLERBOSTADSHUS

2017

Hämta

Åberg, Robin

Energikartläggning och utredning av klimatpåverkande kylanläggning: Ett examensarbete för ökad energieffektivitet och reducerad klimatpåverkan på en glassgrossist

2017

Hämta

Kairento, Karl-Oskar

Konsolidering av bearbetningsfixturer till lyftarmar

2017

Hämta

Jansson, Johan

Economical optimization of steam data for recovery boilers

2017

Hämta

Jonsson, Henrik

Optimization of Sub Frames Design: Designing of new sub frame designs with CAD and analysing their strengths with FEA.

2017

Hämta

Näsström, Joakim

State-of-the-art development platform for hydropower turbine governors

2017

Hämta

Alekzandra, Granath

Filmskapande för nybörjare - steg för steg

2017

Hämta

Andersson, Maja

Enhancing content discovery in Video on Demand services for children

2017

Hämta

Söderström, Hanna

Game Thinking in Impact Technology Solutions: External Triggers to Increase Intrinsic Motivation in an Altruistic Community

2017

Hämta

Söderlund, Henrik

Autonomous email notification- and booking management system: In a property administration environment

2017

Hämta

Päärni, Anna

Designing a Voice Controlled Interface For Radio: Guidelines for The First Generation of Voice Controlled Public Radio

2017

Hämta

Johansson, Kristoffer

Utveckling av insticksprogram för DigiSign

2017

Hämta

Eklund, Pauline

Implementering av ISOBUS på ECU vid Ålö AB

2017

Hämta

Bergvik, David

Designing experiences for virtual reality, in virtual reality: A design process evaluation

2017

Hämta

Olofsson, Jenny

En kartläggning av regiassistenters roll under tv- respektive filmproduktion.

2017

Hämta


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion