Examensarbete

Examensarbetet är ett bra tillfälle att tillämpa och utveckla det du har lärt dig under dina år på högskolan. Det är också ett bra tillfälle att skapa viktiga kontakter på arbetsmarknaden för din framtid!

Alla akademiska utbildningar avslutas med ett examensarbete. De flesta ingenjörsstudenter gör sina avslutande examensarbeten utanför högskolan och universitetet, på företag eller organisationer. Studenternas examensarbeten är obligatoriska inslag i utbildningen och i samverkan med företag skapas ofta ett kraftfullt mervärde för båda parter. Företaget får hjälp med kvalificerad problemlösning samtidigt som studenterna får tillämpa sina teoretiska kunskaper på verkliga problemställningar.

Varför inte ta chansen att bli en värdefull resurs för ett företag?

Examensarbete för civilingenjörsprogrammet i Energiteknik

DIVA - Examensarbete inom Energiteknik på Civilingenjörsprogrammet

TFE - Master and Bachelor Theses

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Sheik, Khalid

Modifiering och vidareutveckling av ett Brainball system

2018

Hämta

Törngren, Jennifer

Konstruktion och design av ett digitalt stetoskop

2018

Hämta

L. Appelbom, Daniel

Undersökning av rökgassidig lågtemperaturkorrosion i avfallspanna

2018

Hämta

Smulter, Victor

Hydrauliksystem till bromsvagn: För klimatiska tester av militärfordon

2018

Hämta

W Flodén, Emma

Värmeåtervinning: Energieffektivisering av varmhållningssystem för flygplan.

2018

Hämta

Elinge, Ingrid

Energitillförselsystems inverkan vid val av energieffektiviseringsåtgärd utifrån ett LCA-perspektiv

2018

Hämta

Edström, Mikael

Erfarenhetsåterföring mellan olika aktörer inom byggbranschen

2018

Hämta

Wansulin, Linnéa

Vindkraftens utvecklingsmöjligheter: En studie om samverkan och tekniksprång

2018

Hämta

Nyberg, Joel

Kraftmätning av snäckskruv tiltrotator: Konceptförslag axiell kraftmätning av snäckskruv

2018

Hämta

Långström, Arvid

Increasing Donor Retention on Non-profit Crowdfunding Websites: Recommendations and Considerations

2018

Hämta

Vikström, Adrian

Produktionsmetoder för tillverkning av täckmoduler: Med fokus på korta ledtider och små serier

2018

-

Risberg, Emil

Front loader task automation with distance measurement

2018

Hämta

Hjelmqvist, Gudmund

En jämförande analys mellanElbyggnadsrationalisering och Allmän Material ochArbetsbeskrivning

2018

-

Köhler, Alexander

Underhållsplanering: Systematisk kartläggning och underhållsplanering av byggnader

2018

-

Lundholm Ljungkvist, Hampus

Nordstjärnan som nära-nollenergibyggnad

2018

Hämta

Bertheim, Jane

Designing Digital Nudges to Encourage Sustainable Decisions: Developing and Testing a Framework

2018

Hämta

Eriksson, Filip

Onboarding Users to a Voice User Interface: Comparing Different Teaching Methods for Onboarding New Users to Intelligent Personal Assistants

2018

Hämta

Waldenström, Sandra

Lean Startup Approach to Develop Ideas for Internal Systems and Processes: Creating Guidelines for Working with Ideas within Software and Service Companies

2018

Hämta

Johansson, Mattias

Investigating the Distance to Display Holographic Shelf Information in Retailing

2018

Hämta

Vallin, Niklas

Detektering borrbrott

2018

-

Pettersson, Emil

Kombination av bergvärmepump och fjärrvärme som värmekälla: Utformning och drift av anläggning med fokus på driftkostnader

2018

-

Eskills, Jonathan

Betydelsen av en byggnads planlösning vid energieffektivisering: Enligt simulering i IDA ICE

2018

Hämta

Svensson, Andreas

Energibesparingar i tegelbyggnader

2018

Hämta

Mäki, Jonatan

Energieffektivisering av "kontorslimpan": Energianalys med förslag till energieffektiviserande åtgärder

2018

Hämta

Lingwall, Kim

Åtgärd för minskad genomloppstid: Förmontering av kranspetsutrustning

2018

Hämta

Norman, Joakim

Erfarenhetsåterföring inom Peab Sverige AB i Umeå

2018

Hämta

Helgesen, Henrik

KL-trä enligt balkteori: En undersökning av beräkningsmetoden från ”KL-trähandbok” utgiven av Svenskt trä (2017)

2018

Hämta

Beyer, Klas

Radon och grundläggningsmetoder: Att utforma allmänna föreskrifter

2018

Hämta

Jansson, Madeleine

Identifiering och sanering av byggmaterialet asbest

2018

Hämta

Philip, Ylinenjärvi

Förvärma uteluften med bergvärme i ett FTX-system

2018

-


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion