Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, 300 hp

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i energiteknik är en spetsutbildning inom ett av samhällets viktigaste ämnesområden. Det är en utbildning för dig som i framtiden aktivt vill arbeta med att skapa hållbara koldioxidneutrala effektiva energisystem.

Som energiingenjör arbetar du med att effektivisera energiprocessen för att få så liten energiförlust som möjligt. Energiprocessen handlar i stora drag om att råvaror – som kol, olja, sol, vind och biomassa – omvandlas till el, värme och drivmedel, för att sedan distribueras och användas.  Omställningen av världens fossilbaserade energisystem till förnyelsebara kräver enorma insatser. Dina arbetsuppgifter kan till exempel handla om att utveckla teknik för alternativa bränslen eller att konstruera kraftvärmeverk där spillvärme kan utnyttjas för uppvärmning.

Informationsmaterial


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion

Studentportalen

I Portalen finns information för dig som är student vid Umeå universitet. Via portalen kan du bland annat också ta ut egna studieintyg, ansöka om examen och boka grupprum. Du når Portalen via "För studenter" i övre vänstra hörnet på sidan.