Blockschema - huvudspår

Så här läser de flesta

År 1
HT
Inledande kurs i elektronik och datorteknik, 7,5 hp Läsperiod 1:1
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp Läsperiod 1:2
Analog elektronik, 15 hp Läsperiod 2
VT
Digital elektronik, 15 hp Läsperiod 3
Mikrodatorteknik 1, 7,5 hp Läsperiod 4
Kommunikationens grunder, 7,5 hp
 

År 2
HT
Mätsystem och Mätmetoder, 7,5 hp Läsperiod 1
Programmering i C, 7,5 hp Läsperiod 1
Analys för ingenjörer, 7,5 hp Läsperiod 2
Mikrodatorteknik 2, 7,5 hp Läsperiod 2
VT
Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik, 7,5 hp Läsperiod 3
Valbara kurser läsperiod 3
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
Webbteknik för ingenjörer, 7,5 hp
Databasteknik och webbaserade system, 7,5 hp
Elektronikkonstruktion, 15 hp Läsperiod 4
Linux Serveradministration, 15 hp
Valbara kurser läsperiod 4
Linux som urvecklingsmiljö, 7,5 hp
Linux som operativsystem, 7,5 hp
Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp
Applikationsutveckling för internet, 7,5 hp

År 3
HT
Valbara kurser läsperiod 1
Inbyggda system, 7,5 hp
Datakommunikation 1, 7,5 hp
Prototyputveckling för mobila applikationer, 7,5 hp
Systemnära programmering, 7,5 hp
Drivrutiner i Linux, 7,5 hp
Linux i inbyggda system, 7,5 hp
Valbara kurser läsperiod 2
Teknikutveckling i ett hållbart perspektiv, 15 hp
VT
Valbara kurser läsperiod 3
Högfrekvensteknik, 7,5 hp
Digital kommunikation, 7,5 hp
Teknikutveckling i ett affärsmässigt perspektiv, 15 hp
Routade nät, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp Läsperiod 4

Under de valbara läsperioderna kan kurser som ligger under år 2 även räknas in.


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion