Blockschema - Medicinsk teknik

Så här läser normalt de som valt inriktningen Medicinsk teknik

År 1
HT
Inledande kurs i elektronik och datorteknik, 7,5 hp Läsperiod 1:1
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp Läsperiod 1:2
Analog elektronik, 15 hp Läsperiod 2
VT
Digital elektronik, 15 hp Läsperiod 3
Mikrodatorteknik 1, 7,5 hp Läsperiod 4
Kommunikationens grunder, 7,5 hp Läsperiod 4

År 2
HT
Mätsystem och Mätmetoder, 7,5 hp Läsperiod 1
Programmering i C, 7,5 hp Läsperiod 1
Analys för ingenjörer, 7,5 hp Läsperiod 2
Datakommunikation 1

VT
Aktuell utveckling inom Elektronik och datorteknik, 7,5 hp Läsperiod 3
Databasteknik och webbaserade system, 7,5 hp Läsperiod 3
Medicinsk orientering, 5,0 hp Läsperiod 4
Medicinsk teknik, 10 hp Läsperiod 4

År 3
HT
Diagnostisk radiologi, 15 hp Läsperiod 1 & 2
Datakommunikation 1, 7,5 hp Läsperiod 1
Simulera analog elektronik, 3,5 hp Läsperiod 2
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4,0 hp Läsperiod 2
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv, 3,5 hp Läsperiod 2 (valbar kurs)
VT
Strålningsbehandlingsacceleratorer, 7,5 hp Läsperiod 3
Fysiologiska mätsystem, 7,5 hp Läsperiod 3
Examensarbete, 15 hp Läsperiod 4

Andra valbara kurser kan tillkomma för att uppfylla examenskravet.


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion