Programråd

Syfte

Syftet med programrådet är att studenter tillsammans med lärare och programansvarig träffas för att diskutera byggprogrammets mål, innehåll och utformning. Detta ger eleverna möjlighet till delaktighet i utbildningen och även möjligheten att påverka och förbättra byggprogrammet.

Uppgifter

Genom terminsvisa sammankomster ska programrådet bidra till långsiktig utveckling av byggprogrammet med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Rådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna och bidra till utveckling av samverkan med näringsliv och samhälle. Med fokus på punkter som:

• Kvalitet och kursutvärdering.
• Utveckling av programmet.
• Rekrytering av nya studenter.

Förutom programrådet så finns även ett Branschråd bestående av representanter från branschen, programansvarig, lärare på programmet samt två studentrepresentanter. Branschrådet träffas varje termin och diskuterar bla programmets koppling till näringslivet samt samarbetsfrågor mellan programmet, studenter och näringsliv.

Medlemmar i programrådet

Programrådet består av programansvarig, programstudievägledaren, två studenter från varje årskurs samt tre lärare från programmet. De studenter som sitter med i programrådet deltar också i ventilationsgruppen, som består av studentrepresentanterna tillsammans med programansvarig. Dess uppgift är att utvärdera kurser mm.

Programansvarig E-post
Fredrik Häggström fredrik.haggstrom@umu.se
Programstudievägledare E-post
Catharina Åhgren catharina.ahgren@umu.se
Kvalitetsamanuens E-post
Klas Beyer klasbeyer@gmail.com
Årskurs Namn E-post
3 Jennifer Eriksson jennifer.e.eriksson@gmail.com
3 Martin Holmquist martin.holmquist@outlook.com
2 Angelica Sandström angelicasandstrom5@hotmail.com
2 vakant
1 Björn Ferm bjorn_ferm@hotmail.com
1 Viktor Hagren hagrenviktor@gmail.com
Lärare Namn E-post
Annika Moström annika.moström@umu.se
Anders Åstrand anders.astrand@umu.se


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion