Blockschema

Kursöverblick

År 1

Läsperiod 1
sep-okt
Inledande kurs i byggteknik, 7,5 hp Algebra för ingenjörer, 7,5 hp
Läsperiod 2
nov-jan
Byggmateriallära, 7,5 hp
Analys för ingenjörer, 7,5 hp
Läsperiod 3
jan-mars
Byggproduktion I,
7,5 hp
Tillämpad byggnads-
mekanik, 7,5 hp
Läsperiod 4
mars-juni
Grundläggande fastighetsförvaltning,
7,5 hp
Byggnadsfysik, 7,5 hp

År 2

Läsperiod 1
sep-okt
Grunderna i byggnadskonstruktion, 7,5 hp
Projektering, 7,5 hp
Läsperiod 2
nov-jan
Byggnadsmekanik 2, 7,5 hp
Byggproduktion II, 7,5 hp
Läsperiod 3
jan-mars
Installationsteknik, 7,5 hp Teknisk fastighetsförvaltning, 7,5 hp
Läsperiod 4
mars-juni

Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7,5 hp

Grundläggning, vatten och avlopp, 7,5 hp

År 3

Läsperiod 1
sep-okt

Industriellt byggande, 15 hp
Projektering av stålkonstruktioner, 15 hp

Läsperiod 2
nov-jan
Industriellt byggande, 15 hp forts
Projektering av stålkonstruktioner,15 hp forts
Väg och järnväg, 7,5 hp
Läsperiod 3
jan-mars
Fördjupningskurs i byggnadskonstruktion, 15 hp
Energieffektivisering, 15 hp
Läsperiod 4
mars-juni
Examensarbete, 15 hp

Valbara kurser (ett urval)

Läsperiod 1, sep-okt

Projektledning I, 7,5 hp
Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp

Läsperiod 2, nov-jan

Projektledning I, 7,5 hp Nätbaserad
Statistik för teknologer, 7,5 hp
Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp

Läsperiod 3, jan-mars

Projektledning I, 7,5 hp
Engelska för stud. på civil- och hingprogram, 7,5 hp
Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp
Miljö och samhälle, 15 hp

Läsperiod 4, mars-juni

Statistik för teknologer, 7,5 hp
Projektledning 1, 7,5 hp
Industriell ekonomi, 7,5 hp

Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion