Elektronik kurser

Här är alla kurser som ges på Tillämpad fysik och elektronik (TFE) i ämnet Elektronik och Datorteknik.

Höst

Vår

Hösten 2017

Här hittar du bl.a kurswebb och schema för kurser i Elektronik och Datorteknik under hösten 2017.

Hösten är uppdelad i följande 4 läs-perioder:
Period 1: 2017-08-28 – 2017–09-27
Period 2: 2017-09-28 – 2017-10-30
Period 3: 2017-10-31 – 2017-11-30
Period 4: 2017-12-01 – 2018-01-14

Se även Viktiga datum

Kurswebb (Grundnivå) Kursansvarig Schema Kursdata Period
Analog elektronik, 15 hp Ville Jalkanen Schema 5EL160 3-4
Analog elektronik för elkraft, 7.5 hp Johan Haake Schema 5EL190 1-2
Analog elektronik I, 7.5 hp Agneta Bränberg Schema 5EL231 1-2
Datakommunikation (Elkraft), 7,5 hp Christer Jakobsson Schema 5EL131 3-4
Datakommunikation (Nät),  7,5 hp Christer Jakobsson Schema 5EL131 1-2
Elektriska maskiner, 7.5 hp Johan Pålsson Schema 5EL188 1-2
Elkraft, 7.5 hp Jan-Åke Olofsson Schema 5EL189 2
Elmaskiner 1, 7,5 hp Nils Lundgren Schema 5EL191 1-2
Elmaskiner 2, 7.5 hp Per Hallberg Schema 5EL201 3-4
Elnät Jan-Åke Olofsson Schema 5EL199 3-4
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik, 15 hp Ville Jalkanen Schema 5EL226 1-2
Inbyggda system, 7,5 hp John Berge Schema 5EL011 1-2
Industriella mät- och reglersystem, 7,5 hp Staffan Grundberg Schema 5EL135 4
Inledande kurs i Elektronik och datorteknik, 7,5 hp Ville Jalkanen Schema 5EL212 1
Introduktion till högskolestudier för Distansprogram, 1,5hp Björne Lindberg Schema 5EL176 1
Linux som operativsystem, 7,5 hp Sven Rönnbäck Schema 5EL208 1-4
Linux som utvecklingsmiljö, 7,5 hp Björne Lindberg Schema 5EL142 1-4
Mikrodatorer i inbyggda system, 7,5 hp John Berge Schema 5EL014 1-2
Mikrodatorteknik 2, 7,5 hp John Berge Schema 5EL243 3-4
Mätsystem och mätmetoder, 7,5 hp Ville Jalkanen Jalkanen Schema 5EL200 1-2
Mätteknik - IngOnline, 7,5 hp Christer Jakobsson Schema 5EL134 3-4
Simulera Analog Elektronik Agneta Bränberg Schema 5EL193 3
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp Kalle Prorok Schema 5EL099 1
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp Kalle Prorok Schema 5EL099 3
Teknikutveckling i ett hållbart perspektiv, 7,5 hp Ulf Holmgren Schema 5EL216 3-4
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp Anders Ohlsson Schema 5EL233 3-4
Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system, 10,5 hp Staffan Grundberg Schema 5EL104 2-3

Kurswebb (Avancerad nivå) Kursansvarig Schema Kursdata Period
Drivrutiner i Linux (Nät), 7.5 hp Ulf Brydsten Schema 5EL248 1-4
Drivrutiner i Linux, 7.5 hp Ulf Brydsten Schema 5EL248 1-2
Examensarbete för masterexamen i elektronik (inriktning Robotik och reglerteknik), 30 hp Björne Lindberg Schema 5EL249 1-4
Filterdesign, 7,5 hp Staffan Grundberg Schema 5EL250 1-2
Linjära reglersystem, 7,5 hp Staffan Grundberg Schema 5EL263 1-2
Linux i inbyggda system, 7,5 hp Ulf Brydsten Schema 5EL253 1-2
Linux i inbyggda system (Nät), 7,5 hp Ulf Brydsten Schema 5EL253 1-4
Mekatronik, 7,5 hp Kalle Prorok Schema 5EL252 3-4
Optimal reglering av linjära system, 7,5 hp Leonid Freidovich Schema 5EL255 3-4
Reglermetoder för robotapplikationer, 7,5 hp Leonid Freidovich Schema 5EL257 1-2
Studentkonferens i elektronik och mekatronik, 7,5 hp Thomas Mejtoft Schema 5EL258 1-4
Telerobotik och tillämpad sensorfusion, 7,5 hp Sven Rönnbäck Schema 5EL259 1-4

Vårens 2018

Här hittar du bl.a kurswebb och schema för kurser i elektronik under vården 2018

Våren är uppdelad i följande 4 läs-perioder:
Period 1: 2018-01-15 – 2018-02-14
Period 2: 2018-02-15 – 2018-03-20
Period 3: 2018-03-21 – 2018-04-26
Period 4: 2018-04-27 – 2018-06-03

Kurswebb (Grundnivå) Kursansvarig Schema Kursdata Period
Aktuell utveckling inom elektronik och datorteknik, 7,5 hp Agneta Bränberg Schema 5EL214 1-2
Analog elektronik 2, 7,5 hp Agneta Bränberg Schema 5EL232 1-2
Analog kretsteknik, 6 hp Agneta Bränberg Schema 5EL204 3-4
Datakommunikation (nät), 7,5 hp Christer Jakobsson Schema 5EL247 1-2
Datorteknik och inbyggda system, 15 hp John Berge Schema 5EL179 3-4
Digital elektronik, 15 hp Ulf Brydsten Schema 5EL161 1-2
Digital kommunikation, 7,5 hp Ulf Holmgren Schema 5EL247 1-2
Digital kretsteknik, 4,5 hp Ola Ågren Schema 5EL005 1-2
Digitalteknik, 7,5 hp Ola Ågren Schema 5EL006 1-2
Elektronikkonstruktion, 15 hp Johan Haake Schema 5EL171 3-4
Elkraft, 7,5 hp Johan Pålsson Schema 5EL189 2
Ellära 2, 7,5 hp Nils Lundgren Schema 5EL180 1-2
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elektronik och datorteknik, 15 hp Ville Jalkanen Schema 5EL226 1-2
eller
3-4
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i elkraft, 15 hp Björne Lindberg Schema 5EL210 1-2
eller
3-4
Examensarbete för högskoleprogrammet till  processoperatör, 7,5 hp Per Kvarnbrink Schema 5EL244 4
Fysiologiska mätsystem, 7,5 hp Per Hallberg Schema 5EL043 1-2
Kommunikationens grunder, 7,5 hp Jan-Åke Olofsson Schema 5EL242 3-4
Linux Serveradministration, 15 hp Björne Lindberg Schema 5EL047 1-4
Linux som operativsystem, 7,5 hp Sven Rönnbäck Schema 5EL208 1-4
Linux som utvecklingsmiljö, 7,5 hp Björne Lindberg Schema 5EL142 1-4
Mikrodatorteknik 1, 7,5 hp John Berge Schema 5EL239 3-4
Reglersystem, 7,5 hp Kalle Prorok Schema 5EL197 3-4
Routade nät, 7,5 hp Christer Jakobsson Schema 5EL195 1-2
Script och webbprogrammering Linux, 7,5 hp Ola Ågren Schema 5EL230 1-4
Sensorer och elektronik, 7,5 hp Nils Lundgren Schema  5EL051 4

Kurswebb (Avancerad nivå) Kursansvarig Schema Kursdata Period
Adaptiv reglerteknik, 7,5 hp Leonid Freidovich Schema 5EL246 3-4
Drivrutiner i Linux, 7,5 hp Ulf Brydsten Schema 5EL248 1-4
Examensarbete för masterexamen i elektronik(inr Robotik och reglerteknik), 30 hp John Berge Schema 5EL249
Högfrekvensteknik, 7,5 hp Johan Haake Schema 5El251 1-2
Linux i inbyggda system, 7,5 hp Ulf Brysten Schema 5EL253 1-4
Modellering inom robotik, 7,5 hp Sven Rönnbäck Schema 5EL254 1-2
Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp Ville Jalkanen Schema 5EL262 1-2
Trådlösa sensornätverk, 7,5 hp Johannes Karlsson Schema 5EL260 1-4

Sidansvarig: Staffan Schedin

Utskriftsversion

Studievägledare

Catharina Åhgren
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB301

Tel:  +46 90 786 78 92

Kontaktformulär

Studieadministratör

Helena Westman
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB302

Tel:  +46 90-786 77 16

Kontaktformulär