Byggteknik kurser

Här är alla kurser som ges på Tillämpad fysik och elektronik (TFE) i ämnet Byggteknik.

Höst

Vår

Hösten 2017

Här hittar du bl.a kurswebb och schema för kurser i byggteknik under hösten 2017.

Hösten är uppdelad i följande 4 läs-perioder:
Period 1: 2017-08-28 – 2017–09-27
Period 2: 2017-09-28 – 2017-10-30
Period 3: 2017-10-31 – 2017-11-30
Period 4: 2017-12-01 – 2018-01-14

Se även Viktiga datum

Kurswebb (Grundnivå) Kursansvarig Schema Kursdata Period
Byggmateriallära, 7.5 hp Fredrik Häggström Schema 5BY065 3-4
Byggnadsmekanik 2, 7.5 hp Annika Moström Schema 5BY061 3-4
Byggproduktion II, 7.5 hp Jimmy Vesterberg Schema 5BY005 3-4
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Erik Näslund Schema 5BY032 1-2
eller
3-4
Grunderna i byggnadskontstruktion,    7,5 hp Annika Moström Schema 5BY055 1-2
Industriellt byggande, 15 hp Erik Näslund Schema 5BY070 1-4
Inledande kurs i byggteknik, 7.5 hp Jimmy Vesterberg Schema 5BY066 1
Projektering, 7.5 hp Fredrik Häggström Schema 5BY049 1-2
Projektering av stålkonstruktioner, 15 hp Annika Moström Schema 5BY072 1-4
Väg och järnväg, 7.5 hp Jimmy Vesterberg Schema 5BY064 3-4

Vårens 2018

Här hittar du bl.a kurswebb och schema för kurser i byggteknik under vården 2018

Våren är uppdelad i följande 4 läs-perioder:
Period 1: 2018-01-15 – 2018-02-14
Period 2: 2018-02-15 – 2018-03-20
Period 3: 2018-03-21 – 2018-04-26
Period 4: 2018-04-27 – 2018-06-03

Kurswebb (Grundnivå) Kursansvarig Schema Kursdata Period
Byggnadsfysik, 7,5 hp Ronny Östin Schema 5BY002 4
Byggproduktion I, 7,5 hp Jimmy Vesterberg Schema 5BY068 1
Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7,5 hp Annika Moström Schema 5BY069 3
Examensarbete för
högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp
Erik Näslund Schema 5BY032 1-2
eller
3-4
Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5 hp Fredrik Häggström Schema 5BY057 3
Grundläggning, vatten och avlopp, 7,5 hp Annika Moström Schema 5BY063 4
Installationsteknik, 7,5 hp Fredrik Häggström Schema 5BY025 1
Teknisk fastighetsförvaltning, 7,5 hp Jimmy Vesterberg Schema 5BY058 2
Tillämpad byggmekanik, 7,5 hp Annika Moström Schema 5BY067 2

Kurswebb (Avancerad nivå) Kursansvarig Schema Kursdata Period
Fördjupningskurs i byggnadskonstruktion, 15 hp Annika Moström Schema 5BY075 1-2

Sidansvarig: Staffan Schedin

Utskriftsversion

Studievägledare

Catharina Åhgren
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB301

Tel:  +46 90 786 78 92

Kontaktformulär

Studieadministratör

Helena Westman
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB302

Tel:  +46 90-786 77 16

Kontaktformulär