Kursutbud


 

Kursutbud 18/19

Här finns en lista över de kurser som planeras läsåret 18/19. Observera att utbudet kan förändras.

Höstterminen 2018: 3 september – 20 januari
Period 1: 2018-09-03 – 2018-10-03
Period 2: 2018-10-04 – 2018-11-05
Period 3: 2018-11-06 – 2018-12-06
Period 4: 2018-12-07 – 2019-01-20

Vårterminen 2019: 21 januari - 9 juni
Period 1: 2019-01-21 – 2019-02-20
Period 2: 2019-02-21 – 2019-03-25
Period 3: 2019-03-26 – 2019-05-02
Period 4: 2019-05-03 – 2019-06-09

Mera information om kurserna se i utbildningskatalogen.

För kontaktuppgifter till kursansvariga, se personalkatalogen.

Kurs Start Slut Kursansvarig
Adaptiv reglerteknik 2019-03-26 2019-06-09 Leonid Freidovich
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling 2018-09-03 2019-01-20 Thomas Mejtoft
Aktuell utveckling inom elektronik och datorteknik 2019-01-21 2019-03-25 Agneta Bränberg
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design 30% 2019-01-21 2019-06-09 Thomas Mejtoft
Analog elektronik 2018-11-06 2019-01-20 Ville Jalkanen
Analog elektronik 1 2018-09-03 2018-11-05 Agneta Bränberg
Analog elektronik 2 2019-01-21 2019-03-25 Agneta Bränberg
Analog elektronik för elkraft 2018-09-03 2018-11-05 Johan Haake
Analog kretsteknik 2019-03-26 2019-06-09 Agneta Bränberg
Applikationer i sensornätverk 2019-01-21 2019-03-25 Johannes Karlsson
Applikationsutveckling för internet 2019-03-26 2019-06-09 Stefan Berglund
Applikationsutveckling för internet (dist) 2018-11-06 2019-01-20 Per Kvarnbrink
Automation 2019-01-21 2019-03-25 Sven Rönnbäck
Berättarteknik 2019-01-21 2019-03-25 Ulrik Söderström
Bildbehandling 2019-01-21 2019-03-25 Shafiq Urréhman
Byggmateriallära 2018-11-06 2019-01-20 Fredrik Häggström
Byggnadsfysik 2019-05-03 2019-06-09 Ronny Östin
Byggnadsmekanik 2 2018-11-06 2019-01-20 Annika Moström
Byggproduktion I 2019-01-21 2019-02-20 Jimmy Vesterberg
Byggproduktion II 2018-11-06 2019-01-20 Jimmy Vesterberg
Databasteknik och webbaserade system 2018-09-03 2018-11-05 Per Kvarnbrink
Databasteknik och webbaserade system för ingenjörer 2019-01-21 2019-03-25 Stefan Berglund
Datakommunikation (nät) 2018-09-03 2018-11-05 Christer Jakobsson
Datakommunikation (nät) 2019-01-21 2019-03-25 Christer Jakobsson
Datakommunikation 1 2018-09-03 2018-11-05 Christer Jakobsson
Datakommunikation elkraft 2018-11-06 2019-01-20 Christer Jakobsson
Datorstödd maskinritning 2018-11-06 2019-01-20 Lars Bygdén
Datorteknik och inbyggda system 2019-03-26 2019-06-09 John Berge
Design och tjänsteutveckling för Internet of Things 2019-01-21 2019-03-25 Keni Ren
Digital elektronik 2019-01-21 2019-03-25 Ulf Brydsten
Digital kommunikation 2019-01-21 2019-03-25 Ulf Holmgren
Digital kretsteknik 2019-01-21 2019-03-26 Ola Ågren
Digitalt seende 2019-03-27 2019-06-09 Shafiq Urréhman
Digitalteknik 2019-01-21 2019-03-25 Ola Ågren
Dimensionering av byggnadskonstruktioner 2019-03-26 2019-05-02 Annika Moström
Drivrutiner i Linux 2018-09-03 2019-01-20 Ulf Brydsten
Drivrutiner i Linux 2019-01-21 2019-06-09 Ulf Brydsten
Elektriska maskiner 2018-09-03 2018-11-05 Johan Pålsson
Elektronikkonstruktion 2019-03-26 2019-06-09 Johan Haake
Elkraft 2018-10-04 2018-11-05 Jan-Åke Olofsson
Elkraft 2019-02-21 2019-03-25 Johan Pålsson
Ellära 2 2019-01-21 2019-03-25 Nils Lundgren
Elmaskiner 1 2018-09-03 2018-11-05 Nils Lundgren
Elmaskiner 2 2018-11-06 2019-01-20 Per Hallberg
Elnät 2018-11-06 2019-01-20 Jan-Åke Olofsson
Energi 2019-01-21 2019-02-20 Anders Åstrand
Energi och miljö 2019-01-21 2019-06-09 Robert Eklund
Energieffektivisering 2019-01-21 2019-03-25 Mohsen Soleimani-Mohseni
Energieffektivisering av byggnader 2019-03-26 2019-06-09 Mohsen Soleimani-Mohseni
Energikällor 2019-03-26 2019-06-09 Lars Bäckström
Energiteknik 1 för energiingenjörer 2018-11-06 2019-01-20 Mohsen Soleimani-Mohseni
Energiteknik 2 för energiingenjörer 2019-03-26 2019-06-09 Lars Bäckström
Energitekniskt fördjupningsprojekt 2018-09-03 2019-01-20 Robert Eklund
Examensarbete c-ing energiteknik 2019-01-21 2020-01-19 Robert Eklund
Examensarbete för civ-ing ID 2019-01-21 2020-01-19 Thomas Mejtoft
Examensarbete h-ing elektronik och datorteknik 2019-01-21 2020-01-19 Ville Jalkanen
Examensarbete h-ing elkraft 2019-01-21 2020-01-19 Björne Lindberg
Examensarbete h-ing maskinteknik 2019-01-21 2020-01-19 Staffan Schedin
Examensarbete magister i energiteknik 2019-01-21 2020-01-19 Anders Åstrand
Examensarbete master Robotik 2019-01-21 2020-01-19 John Berge
Examensarbeten h-ing byggteknik 2019-01-21 2020-01-19 Erik Näslund
Examensarbeten h-ing energiteknik 2019-01-21 2020-01-19 Ronny Östin
Exp, problemlösning, forskningsmetodik extended 2018-09-03 2018-11-05 Nils Skoglund
Filterdesign 2018-09-03 2018-11-05 Staffan Grundberg
Finita elementmodellering i maskinteknik 2019-01-21 2019-03-25 Leif Johansson
Fordonsteknik 2018-09-03 2018-11-05 Lars Andersson
Fordonsteknik motor 2018-11-06 2019-01-20 Lars Bygdén
Framtida gränssnitt för människa-dator-interaktion 2019-03-26 2019-06-09 Ulrik Söderström
Fysiologiska mätsystem 2019-01-21 2019-03-25 Per Hallberg
Förbränning, förgasning och pyrolys 2019-02-21 2019-03-25 Christoffer Boman
Förbränningsteknik 2019-03-27 2019-06-09 Robert Eklund
Fördjupningskurs i byggnadskonstruktion 2019-01-21 2019-03-25 Annika Moström
Förnyelsebara drivmedel 2019-03-26 2019-06-09 Robert Eklund
Grunderna i byggnadskonstruktion 2018-09-03 2018-11-05 Annika Moström
Grundläggande fastighetsförvaltning 2019-03-26 2019-05-02 Fredrik Häggström
Grundläggande signalbehandling av media 2019-01-21 2019-03-25 Ulrik Söderström
Grundläggning, vatten och avlopp 2019-03-26 2019-05-02 Agneta Bränberg
Hydraulik 2018-12-07 2019-01-20 Sven Rönnbäck
Hållfasthetslära 2018-09-03 2018-10-03 Lars Andersson
Hållfasthetslärans grunder 40% 2019-01-21 2019-03-25 Staffan Grundberg
Högfrekvensteknik 2019-01-21 2019-03-25 Johan Haake
Inbyggda system 2018-09-03 2018-11-05 John Berge
Industriellt byggande 2018-09-03 2019-01-20 Erik Näslund
Inledande ingenjörskurs - CE 2018-09-03 2018-10-03 Robert Eklund
Inledande ingenjörskurs Bygg 2018-09-03 2018-10-03 Jimmy Vesterberg
Inledande ingenjörskurs Energi 2018-09-03 2018-10-03 Anders Åstrand
Inledande kurs i elektronik och datorteknik 2018-09-03 2018-10-03 Ville Jalkanen
Inledande kurs i maskinteknik 2018-09-03 2018-10-03 Lars Andersson
Innovativa mobila tjänster och system 2018-11-06 2019-01-20 Ulrik Söderström
Installationsteknik 2019-01-21 2019-02-20 Fredrik Häggström
Interaktionsteknik och design 2018-09-03 2018-10-03 Thomas Mejtoft
Interaktionsteknik och medier 2019-03-26 2019-06-09 Karin Fahlquist
Introduktion till högskolestudier för elkraft 2018-09-03 2018-09-16 Björne Lindberg
Introduktion till ingenjörsarbete 2018-09-03 2018-12-31 Robert Eklund
Introduktion till ingenjörsarbete (enbart vårens bemanning) 2019-01-21 2019-06-09 Robert Eklund
Kommunikationens grunder 2019-03-26 2019-06-09 Jan-Åke Olofsson
Konstruktionsmaterial 2019-02-21 2019-03-25 Lars Andersson
Kraft och fjärrvärmesystem 2018-11-06 2019-01-20 Robert Eklund
Kvalitetskurser i Interaktionsteknik 2018-01-15 2019-01-20 Ulrik Söderström
Kvalitetskurser i Interaktionsteknik 2019-01-21 2020-01-26 Ulrik Söderström
Linjära reglersystem 2018-09-03 2018-11-05 Staffan Grundberg
Linux Serveradministration 2019-01-21 2019-06-09 Björne Lindberg
Linux i inbyggda system 2018-09-03 2018-11-05 Ulf Brydsten
Linux i inbyggda system 2019-01-21 2019-06-09 Ulf Brydsten
Linux som operativsystem 2018-09-03 2019-01-20 Sven Rönnbäck
Linux som operativsystem 2019-01-21 2019-06-09 Sven Rönnbäck
Linux som utvecklingsmiljö 2018-09-03 2019-01-20 Björne Lindberg
Linux som utvecklingsmiljö 2019-01-21 2019-06-09 Björne Lindberg
Maskinelement 2019-05-03 2019-06-09 Lars Andersson
Maskintekniskt fördjupningsprojekt 2018-11-06 2019-01-20 Lars Bygdén
Materialhållfasthet, avanc 2018-11-06 2019-01-20 Lars Andersson
Mekatronik 2018-11-06 2019-01-20 Kalle Prorok
Mikrodatorer i inbyggda system 2018-09-03 2018-11-05 John Berge
Mikrodatorteknik 1 2019-03-26 2019-06-09 John Berge
Mikrodatorteknik 2 2018-11-06 2019-01-20 John Berge
Modellering inom robotik 2019-01-21 2019-03-25 Sven Rönnbäck
Mätsystem och mätmetoder EL2 2018-09-03 2018-11-05 Ville Jalkanen
Mätteknik - IngOnline 2018-11-06 2019-01-20 Florian Schmidt
Optimal reglering av linjära system 2018-11-06 2019-01-20 Leonid Freidovich
Produktionsteknik 2019-03-26 2019-05-02 Lars Bygdén
Produktionsteknologi 2018-10-04 2018-11-05 Lars Bygdén
Produktutveckling i medieteknik med metoden DBT 2019-01-21 2019-06-09 Thomas Mejtoft
Projektering 2018-09-03 2018-11-05 Fredrik Häggström
Projektering av VVS-system 2018-11-06 2019-01-20 Mark Murphy
Projektering av installationssystem 2018-09-03 2019-01-20 Mohsen Soleimani-Mohseni
Projektering av stålkonstruktioner 2018-09-03 2019-01-20 Annika Moström
Projektledning 1 2018-09-03 2018-11-05 Stig Byström
Projektledning 1 2018-11-06 2019-01-20 Stig Byström
Projektledning 1 ansökningskod 54321 2019-01-21 2019-03-25 Stig Byström
Projektledning 1 för elkraft 54248 2019-03-26 2019-06-09 Nils Lundgren
Projektledning 1 nät ansökningskod 54341 2019-03-26 2019-06-09 Stig Byström
Prototyputveckling för mobila applikationer 2018-09-03 2018-11-05 Thomas Mejtoft
Reglermetoder för robotapplikationer 2018-09-03 2018-11-05 Leonid Freidovich
Reglersystem 2019-03-26 2019-06-09 Staffan Grundberg
Routade nät 2019-01-21 2019-03-25 Christer Jakobsson
Script och webbprogrammering Linux 2019-01-21 2019-06-09 Ola Ågren
Sensorer och elektronik 2019-05-03 2019-06-09 Nils Lundgren
Simulera Analog Elektronik 2018-11-06 2018-12-06 Agneta Bränberg
Simulering och optimering av energisystem (ny kurs) 2019-01-21 2019-03-25 Mark Murphy
Studentkonferens i elektronik och mekatronik 2018-09-03 2019-01-20 Thomas Mejtoft
Styr- och reglerteknik 2018-09-03 2018-10-03 Kalle Prorok
Styr- och reglerteknik Maskin 2018-11-06 2018-12-06 Kalle Prorok
Svetsteknologi 2019-05-03 2019-06-09 Lars Bygdén
Teknik för hållbar utveckling (sommarkurs 2018) 2018-06-05 2018-08-25 Ulf Holmgren
Teknik för hållbar utveckling (sommarkurs 2018) 2019-06-11 2019-08-31 Ulf Holmgren
Teknik för hållbar utveckling 25% 2019-01-21 2019-06-09 Ulf Holmgren
Teknik för hållbar utveckling 50% 2019-01-21 2019-03-25 Ulf Holmgren
Teknik för hållbar utveckling TDV 2018-09-03 2018-11-05 Ulf Holmgren
Teknik för hållbar utveckling bioteknik 2018-11-06 2019-01-20 Ulf Holmgren
Teknik för sociala medier 2019-03-26 2019-06-09 Thomas Mejtoft
Teknikutveckling i hållbart värdeskapande 2018-11-06 2019-01-20 Ulf Holmgren
Teknisk fastighetsförvaltning 2019-02-21 2019-03-25 Jimmy Vesterberg
Telerobotik och tillämpad sensorfusion 2018-09-03 2019-01-20 Sven Rönnbäck
Termodynamik 2018-11-06 2019-01-20 Erik Näslund
Tillverkningsteknik 2019-02-21 2019-03-25 Lars Bygdén
Tillämpad byggnadsmekanik 2019-02-21 2019-03-25 Annika Moström
Tillämpad digital signalbehandling 2019-01-21 2019-03-25 Ville Jalkanen
Tillämpad mekanik 2019-01-21 2019-02-20 Staffan Schedin
Tillämpad mätteknik 2018-11-06 2019-01-20 Anders Ohlsson
Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system 2018-10-04 2019-01-20 Staffan Grundberg
Trådlösa sensornätverk 2019-01-21 2019-06-09 Johannes Karlsson
Turbomaskiner 2018-09-03 2018-11-05 Lars Bäckström
Uthållig energiteknik 2019-01-21 2019-03-25 Gireesh Nair
Vibrationsanalys 2019-03-26 2019-05-02 Staffan Schedin
Vindkraftteknik 2018-09-03 2018-11-05 Lars Bäckström
Värme och ventilationsteknik 2019-03-26 2019-06-09 Mark Murphy
Värme- och masstransport I 2018-11-06 2019-01-20 Gireesh Nair
Webbteknik för ingenjörer 2019-01-21 2019-03-25 ?

Sidansvarig: Staffan Schedin

Utskriftsversion

Studievägledare

Catharina Åhgren
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB301

Tel:  +46 90 786 78 71

Kontaktformulär

Studieadministratör

Marika Falk
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TB302

Tel:  +46 90-786 77 16

Kontaktformulär