INFORMATION OM DATORNÄTET VID TFE

Om TFE's datornät

TFE:s datornät är anslutet till det universitetsgemensamma Windowsnätverket som är baserat på Active Directory (AD).
För att kunna använda datorerna krävs att du har ett användarkonto och att du tilldelats rättigheter.

Så får du ditt användarkonto (UmU-ID/AD-konto)

För att logga in behöver du ett användarkonto. Användarnamn och lösenord erhålls enligt följande:

Steg 1 (Detta måste du göra själv)

Du MÅSTE aktivera ditt konto UmU-id vid Umeå Universitet
För att få åtkomst till de centrala it-systemen vid Umeå universitet behöver du ett användarkonto för inloggning till vår centrala autentiseringstjänst, Umu-id. Då du skapar UmU-id skapas även ett AD-konto. Kontonamnen är desamma och även lösenorden. Du kan sedan ändra lösenord så att de blir olika men det rekommenderas inte.

Om du är ny student bör du ha fått ett brev med anvisningar hemskickat med post före terminsstarten, i annat fall kan du följa anvisningarna på http://www.student.umu.se/cas-och-anvandarkonto/aktivering
Jag har tappat bort mina centrala användaruppgifter, UmU-id. Hur gör jag?
Via länken nedan hittar du information som rör inloggningsuppgifter för användarkonton: Glömt lösenord

Steg 2 (Detta gör din programansvariga/kursansvariga lärare)

Meddela din lärare att du saknar rättigheter så kommer läraren att meddela IT-drift att du ska ha tillgång till TFE:s servrar. Det innebär att du får en egen hemkatalog, utskriftsmöjligheter, samt till gång till centralt lagrade filer.

Krav på lösenord

Med vissa intervall måste lösenordet bytas.
Det nya lösenordet måste uppfylla följande krav:
- Minst 8 tecken.
- Skall innehålla tecken ur minst tre av följande fyra kategorier:
Stora bokstäver (A..Z), Små bokstäver (a..z), Siffror (0..9), Specialtecken (t ex, !,$#,%).
- Får inte vara samma som ett som nyligen använts.

Om du väljer ett för enkelt lösenord får du en uppmaning att ändra.
Skulle du skriva in fel lösenord fem gånger spärras inloggningen 15 minuter. Sedan kan du försöka igen.

För dig som vill veta mer

Studentepostadresser

Som student har du möjlighet att välja vilken som ska vara din primära e-postadress, dvs. den som används vid utskick från Umeå universitet (t. ex. från lärplattformen Cambro eller Moodle).

Du kan välja bland följande e-postadresser:

 • Office365 (UmU-id@student.umu.se), som automatiskt är din primära e-postadress efter att du har aktiverat ditt konto.
 • Gmail (UmU-id@gapps.umu.se)
 • Privat adress. Här kan du välja en egen e-postadress till ett konto som du använder ofta.

Du väljer e-postadress genom att logga in med din UmU-användare på ServiceDesk och gå till Mina sidor och E-postinställningar i vänstermenyn.
www.servicedesk.its.umu.se

Moodle

Flera kurser använder lärplattformen Moodle. Information om inloggning med mera får du av din kursansvarige lärare i samband med kursstarten.

Datorer i labsalar

Datorerna använder engelsk operativsystem.
För att kunna använda datorerna måste du först logga in med ditt användarkonto (AD-konto/UmU-id).

Utskrifter

Skrivare installeras automatiskt på datorerna när man loggar in. Ifall det inte installeras några skrivare då har man inte fått sina rättigheter. Kontakta då din lärare.
Det är fria utskrifter för studenter som läser kurser på TFE. Vi vill dock betona att man inte skriver ut mer än nödvändigt. Alla utskrifter loggas och ifall man har missbrukar denna förmån så kan möjligheten att skriva ut begränsas. Endast utskrifter som är relaterade till kurser vid TFE är tillåtna.

Hemkataloger

Första gången du loggar in skapas en personlig hemkatalog på servern TFE-MAGNUM. Där lagrar du dina personliga dokument, som bara du kan komma åt. Utrymmet på hemkataloger är begränsat och du bör därför bara använda hemkatalogen för att lagra egenproducerade filer.
Kom ihåg att upphovsrättsskyddat material (piratkopior) inte får lagras på universitetets servrar.

Skulle din hemkatalog bli full kan du flytta över innehållet till DVD eller annan media. Tänk på att tömma din hemkatalog när du har avslutat dina studier. Servern rensas på gamla inaktiva hemkataloger (inaktiva i mer än 2 år) varje terminstart.

Egna datorer

Hur får jag tillgång till det trådlösa nätet på campus?
Det nätverk som i första hand finns att tillgå för studenter på campus är eduroam. Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. För att kunna använda eduroam behöver du installera ett cerifikat. I Kunskapsdatabasen hittar du instruktioner för olika system.
Installera eduroam

Egna datorer får ej kopplas in på det fasta nätverket (LAN). Endast det trådlösa nätverket får användas på egen utrustning.

ING

En grupp studenter driver ett antal Linuxservrar vid TFE. Som student kan du ansöka om konto på dessa. Mer info får du på http://www.ing.umu.se/
Om du redan har konto och e-postadress på ING fungerar dessa som tidigare.

Support

 • Problem med inloggning (t ex glömt lösenordet):
  Kontakta studentsupport på Umdac. Ange om det gäller AD-kontot eller CAS-kontot.
 • Problem med E-post (@student.umu.se)
  Kontakta studentsupport på Umdac. Ange att det gäller epost-kontot.
 • Problem med ditt konto på ING (@ing.umu.se): Gör felanmälan till admin@ing.umu.se
 • Övriga fel:
  Gör din felanmälan genom attskicka mail till support.tfe@umu.se.

Vanliga frågor hittar du här:
http://www.student.umu.se/vanliga-fragor/


Sidansvarig: Leif Johansson

Utskriftsversion