Uppdragsutbildning

Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik ger utbildningar inom ämnesområdena elektronik, medieteknik, energiteknik, maskinteknik och byggteknik.

Inom dessa ämnesområden ger vi dels längre utbildningar såsom civilingenjörsutbildningar och högskoleingenjörsutbildningar, dels kortare, exempelvis 2-åriga KY-utbildningar och andra uppdragsutbildningar. Vår lärarpersonal har därför stor erfarenhet av både teoretiska och praktiska kurser och är vana att anpassa kurserna efter de studerandes förkunskaper.

Vi kan erbjuda hela utbildningar, kurser eller kortare seminarier. Vi kan också ta fram branschspecifika utbildningar.

Lång erfarenhet av distansutbildning
Uppdragsutbildningar sker ofta på distans och vi har stor erfarenhet av distansutbildningar i samverkan med kommuner eller lokala företag. Kurser på distans gavs redan på 70-talet. 1997 startades en treårig elektronikutbildning förlagd till Pajala där vi var föregångare vad gällde användande av modern distansutbildningsteknik. Vi har sedan dess genomfört utbildningar bland annat i Kiruna, Pajala, Gällivare och Sorsele.


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Erik Näslund, Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen
901 87 Umeå 

Besöksadress
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset TC207

Kontaktformulär