Till umu.se

Examensarbete på TFE

Våra programstudenterna avslutar sina studier med ett examensarbete omfattande 15 eller 30 högskolepoäng beroende på önskad examen.

Ett examensarbete är en kurs som innebär självständigt arbete för en student. Längden på detta är tio eller tjugo veckor beroende på om omfattningen är 15hp eller 30hp. Civilingenjörer läser oftast 30hp och studenter med kortare examina läser 15 hp. Kontakta programansvarig för förslag till och information om examensarbeten. Fristående studenter kan kontakta studievägledare.

Vi publicer examensarbeten i DiVA, vårt Digitala Vetenskapliga Arkiv från och med 2012. Tidigare rapporter finns och är arkiverade hos oss.

Examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Näsström, Joakim

State-of-the-art development platform for hydropower turbine governors

2017

Hämta

Alekzandra, Granath

Filmskapande för nybörjare - steg för steg

2017

Hämta

Andersson, Maja

Enhancing content discovery in Video on Demand services for children

2017

Hämta

Söderström, Hanna

Game Thinking in Impact Technology Solutions: External Triggers to Increase Intrinsic Motivation in an Altruistic Community

2017

Hämta

Söderlund, Henrik

Autonomous email notification- and booking management system: In a property administration environment

2017

Hämta


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion