Till umu.se

Examensarbete på TFE

Våra programstudenterna avslutar sina studier med ett examensarbete omfattande 15 eller 30 högskolepoäng beroende på önskad examen.

Ett examensarbete är en kurs som innebär självständigt arbete för en student. Längden på detta är tio eller tjugo veckor beroende på om omfattningen är 15hp eller 30hp. Civilingenjörer läser oftast 30hp och studenter med kortare examina läser 15 hp. Kontakta programansvarig för förslag till och information om examensarbeten. Fristående studenter kan kontakta studievägledare.

Vi publicer examensarbeten i DiVA, vårt Digitala Vetenskapliga Arkiv från och med 2012. Tidigare rapporter finns och är arkiverade hos oss.

Examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Brundin, Carl

Alternative energy concepts for Swedish wastewater treatment plants to meet demands of a sustainable society

2018

Hämta

Vikström, Jimmy

Teknisk och ekonomisk optimering av ett sekundärt kylsystem: KB01-Systemet, akademiska sjukhuset i Uppsala

2018

Hämta

Orädd, Philip

The effect of thermal bridges on building’s annual energy usage: A comparative study of two refurbishment methods

2018

-

Lundberg, Ludvig

Automatiskt test för hisstelefon

2018

Hämta

Thelander Lööf, Hans

Att styra en konferensenhet med gester

2018

Hämta


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion