Examensarbete på TFE

Våra programstudenterna avslutar sina studier med ett examensarbete omfattande 15 eller 30 högskolepoäng beroende på önskad examen.

Ett examensarbete är en kurs som innebär självständigt arbete för en student. Längden på detta är tio eller tjugo veckor beroende på om omfattningen är 15hp eller 30hp. Civilingenjörer läser oftast 30hp och studenter med kortare examina läser 15 hp. Kontakta programansvarig för förslag till och information om examensarbeten. Fristående studenter kan kontakta studievägledare.

Vi publicer examensarbeten i DiVA, vårt Digitala Vetenskapliga Arkiv från och med 2012. Tidigare rapporter finns och är arkiverade hos oss.

Examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Fahlman, Emma

The benefits of power up the phone while wiring down the mind: Decreasing sleep onset latency through smartphone interaction

2018

Hämta

Pettersson, Markus

Brainball, visualisering av hjärnaktiviteten

2018

Hämta

Källman, Axel

Go & Grab: Flexibel robotarm med ballistiskt gripdon

2018

-

Björklund, Viktor

Optimering av plocksignal

2018

Hämta

Eriksson, Peter

Anslutning av hybridfordon somreservkraft till elnätet

2018

Hämta


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion