Till umu.se

Examensarbete på TFE

Våra programstudenterna avslutar sina studier med ett examensarbete omfattande 15 eller 30 högskolepoäng beroende på önskad examen.

Ett examensarbete är en kurs som innebär självständigt arbete för en student. Längden på detta är tio eller tjugo veckor beroende på om omfattningen är 15hp eller 30hp. Civilingenjörer läser oftast 30hp och studenter med kortare examina läser 15 hp. Kontakta programansvarig för förslag till och information om examensarbeten. Fristående studenter kan kontakta studievägledare.

Vi publicer examensarbeten i DiVA, vårt Digitala Vetenskapliga Arkiv från och med 2012. Tidigare rapporter finns och är arkiverade hos oss.

Examensarbeten

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindström, Niclas

Automatisk bollskjutare för innebandyträning

2017

Hämta

Lindgren, Andrée

Transportera torra biofibrer i en luftström: Genom praktiska försök och mätningar

2017

Hämta

Nylén, Jan

Exploring Ways of Visualizing Functional Connectivity

2017

Hämta

Nyberg, John-Levi

Lightning Impulse Breakdown Tests: Triggered Spark Gap Analysis

2017

Hämta

Olofsson, Veronica

Checklista för byggledare vid småhusentreprenad

2017

-


Sidansvarig: Erik Näslund

Utskriftsversion