Visioner och strategier

Våra visioner, mål och resultat samlas i olika måldokument. Dessa ingår i vårt kvalitetssystem som ska säkerställa att vår verksamhet är bra och blir bättre.

Vår vision för arbetet på institutione är:
"Att bedriva högkvalitativ forskningsöverbyggd utbildning i samverkan: ingenjörsmässighet, samhörighet och arbetsglädje"

Versamhetsberättelsen sammanfattar årets resultat och händelser på institutionen.Verksamhetsberättelse för 2016


Sidansvarig: Per Hallberg

Utskriftsversion

Bild från Campus