Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Mejtoft, Thomas
Jimmy, Vesterberg

Integration of generic skills in engineering education: Increased student engagement using a CDIO approach
The 13th International CDIO Conference: 386-395

2017

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 13th Student Confrence in Interaction Technology and Design

2017

-

Mejtoft, Thomas
Lindberg, Lena
Söderström, Ulrik; et al.

Feedback in commercial educational applications: Guidelines and conceptual framework
Proceedings of European Conference on Cognitive Ergonomics 2017 (ECCE 2017): 113-120

2017

-

Jahnke, Isa
Mårell-Olsson, Eva
Mejtoft, Thomas

Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice

2016

-

Cripps, Helen
Mejtoft, Thomas
Singh, Abhay Kumar

The role of Twitter in B2B knowledge exchange and innovation
<em>Research Papers on Knowledge, Innovation and Enterprise, Volume IV</em>: 27-45

2016

-

Mejtoft, Thomas

Lärande för ingenjörsrollen: Ömsesidigt värdeskapande i samverkan mellan utbildning och näringsliv
Proceedings från 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges Ingenjörsutbildningar: 106-109

2016

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 12th Student Conferencein Interaction Technology and Design 2016

2016

-

Mejtoft, Thomas

Integrating business skills in engineering education: Enhancing learning using a CDIO approach
The 12th International CDIO Conference Proceedings: 689-698

2016

-

Näslund, Erik
Mejtoft, Thomas

Effects of reducing the time spent on traditional lectures
Proceedings of the 11th International CDIO Conference

2015

-

Mejtoft, Thomas

Media industry dynamics: competitive and flexible company structures using concurrent sourcing
Proceedings: 942-967

2015

-


Sidansvarig: Robert Sjöblom

Utskriftsversion