Mitt avhandlingsprojekt omfattar livscykelanalys av byggnader och renovering av byggnader från ett livscykelperspektiv.

Jag forskar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och forskningen innefattar analyser med röntgen, vid universitetet och på synkrotroner.

Jag forskar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och forskningen innefattar analyser med röntgen, vid universitetet och på synkrotroner.

Studierektor med ansvar för bemanning av kurser samt inköp av materiel till kurser och lärare. Lektor i medieteknik.

Posdoctoral student at the Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TFE) dedicating his investigations to the field of household energy and air po

Doktorand i energiteknik relaterat till energieffektivitet vid renovering av byggnader

Prefekt Per Hallberg
Biträdande prefekt Dan Boström
Forskning
Erik Näslund
Grundutbildning
Ställföreträdande prefekt Erik Näslund
Studierektor Britt Andersson
Forskarutbildning
Per Kvarnbrink
Studierektor, Bemanning
Staffan Schedin
Huvudstudierektor, Grundutbildning
Studievägledare Catharina Åhgren
Programansvarig Anders Åstrand
Energiteknik (Högskoleingenjör)
Björne Lindberg
Elkraftprogrammet
Fredrik Häggström
Byggteknik
Mohsen Soleimani-Mohseni
Energiteknik (Civilingenjör)
Staffan Schedin
Maskinteknik
Sven Rönnbäck
Robotik och reglerteknik
Thomas Mejtoft
Interaktion och Design
Ville Jalkanen
Elektronik och datorteknik
Administratör Christer Rönnqvist
Personal
Helena Glenge
Ekonomiadministratör
Maria Rönnberg
Institutionssamordnare
Internationell kontaktperson Sven Rönnbäck
IT-ansvarig Leif Johansson
Robert Sjöblom
Katalogansvarig Christer Rönnqvist
Robert Sjöblom
Webbansvarig Robert Sjöblom
Arbetsmiljöombud Christer Rönnqvist
Brandskyddsombud Catharina Åhgren
Företrädare för lika villkor Robert Eklund

Kontaktinformation

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik