Henrik Hagman - Energiteknik och Termisk Processkemi

Datum: 2018-03-16
Tid: 13.00
Plats: Naturvetarhuset, N460
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Henrik Hagman, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, försvarar sin avhandling med svensk titel Termokemisk Omvandling av Komplex Biomassa i en 50MWth CFB-Panna – Samförbränning, askomvandling, processtyrning, korrosion, och materialval.

Engelsk titel: Thermochemical Conversion of Challenging Biomass in a 50MWth CFB Boiler – Co-firing, Ash Transformation, Process Control, Corrosion, and Materials Selection.

Fakultetsopponent: Lars-Erik Åmand, Universiteteslektor, Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, Högskolan i Borås.

Huvudhandledare: Dan Boström.

Doktorand: Henrik Hagman
Arrangör: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Kontaktperson: Henrik Hagman
Telefon: 070-947 57 43
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Karin Fahlquist

Utskriftsversion