Srikanth Revoju - kemi

Datum: 2018-02-28
Tid: 10.00
Plats: KBC-huset, Lilla hörsalen, KB.E3.01
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Srikanth Revoju, Kemiska institutionen, försvarar sin avhandling med svensk titel Design, syntes och utvärdering av fenotiazin-innehållande små molekyler till effektiva organiska solceller.

Engelsk titel: Molecular Design, Synthesis and Performance Evaluation of Phenothiazine-based Small Molecules for Efficient Organic Solar Cells.

Fakultetsopponent: Haining Tian, docent, Institutionen för kemi – Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet.

Huvudhandledare: Bertil Eliasson.

Doktorand: Srikanth Revoju
Arrangör: Kemiska institutionen
Kontaktperson: Srikanth Revoju
Telefon: 076-251 36 22
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Karin Fahlquist

Utskriftsversion