Till umu.se

Om institutionen

Vår huvuduppgift är inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning i tekniska ämnesområden. Vi samarbetar aktivt med företag och organisationer.

Institutionen har cirka 100 anställda.

Grundutbildning

Institutionen har, med sina ca 650 helårsstudenter, den största grundutbildningsvolymen inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet med kurser som spänner från nybörjarkurser till kurser på masternivå. Vi har dessutom en spännvidd över fem olika ämnen (byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik och medieteknik). Till detta adderas kurser på ett flertal olika program och utbildningar alltifrån högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram, naturvetarprogram, lärarprogram, högskoleprogram, masterprogram, KY-utbildning, uppdragsutbildningar mot industrin, distansutbildningar och fristående kurser.
Vi har under många år valt att vara aktiva i att ge distansutbildning i norra Sverige, både i form av specialkurser mot företag men också med kurser i längre utbildningsprogram där vi ibland samarbetar med andra universitet och högskolor.

Forskning

Den teknikvetenskapliga forskningsverksamheten har successivt byggts ut under de senaste åren. Som en följd av detta har det skett en successiv ökning av antalet doktorander som idag är ett trettiotal.
Vår forskning och forskarutbildning är inriktad mot teknik och tillämpningar och bedrivs i signalbehandling, reglerteknik, medicinsk teknik, byggteknik samt energiteknik och termisk processkemi. Våra forskare samarbetar vanligtvis med andra forskare där de ingår i större enheter eller konstellationer. Några sådana exempel är TEC-Lab, Thermochemical Energy Conversion Laboratory, Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) och Intelligenta Fordon Off-Road (IFOR). I dessa grupper är samverkan med företag och organisationer viktig.

Detaljerad information

Läs mer och aktuell information på sidan om visioner och strategier.


Sidansvarig: Per Hallberg

Utskriftsversion

Studenter i ljusgården