Till umu.se

Tillämpad laserspektroskopi

Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik

Känslig detektion och noggrann kvantifiering av atomer och molekyler i gasfas är en viktig aspekt inom många naturvetenskapliga och industriella grenar. I forskningsgruppen tillämpad laserspektroskopi utvecklar vi nya laserbaserade spektroskopiska tekniker och optiska sensorer samt bedriver tvärvetenskaplig forskning inom områden energiteknik och medicinsk vetenskap.

Vid Umeå universitet är gruppen associerad med Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) och samarbetar med Institutionen för fysik och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Samarbetspartners finns även vid SP Energy Technology Center Piteå, Luleå tekniska universitet, Lund universitet, Helsingfors universitet, Tsinghua University och inom forskningsmiljöerna Svenskt Förgasningscentrum och Bio4Energy.

Forskningsprojekt

Tillämpad laserspektroskopigruppen 2015
F.v.t.h. Florian Schmidt, Damir Valiev, Zhechao Qu, Ramin Ghorbani

Publikationer

Här listas gruppens publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rutkowski, Lucile
Foltynowicz, Aleksandra
Schmidt, Florian M.; et al.

An experimental water line list at 1950 K in the 6250–6670 cm−1 region
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 205: 213-219

2018

-

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Distribution of temperature, H2O and atomic potassium during entrained flow biomass combustion – Coupling in situ TDLAS with modeling approaches and ash chemistry
Combustion and Flame, 188: 488-497

2018

-

Sepman, Alexey
Ögren, Yngve
Qu, Zhechao; et al.

Real-time in situ multi-parameter TDLAS sensing in the reactor core of an entrained-flow biomass gasifier
Proceedings of the Combustion Institute, 36(3): 4541-4548

2017

Hämta

Ghorbani, Ramin
Schmidt, Florian M.

ICL-based TDLAS sensor for real-time breath gas analysis of carbon monoxide isotopes
Optics Express, 25(11): 12743-12752

2017

Hämta

Ghorbani, Ramin
Schmidt, Florian M.

Real-time breath gas analysis of CO and CO2 using an EC-QCL
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), 123(5)

2017

Hämta

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Investigation of H2O, temperature and potassium in entrained flow biomass combustion – coupling in situ TDLAS with modelling
Nordic Flame Days 2017, 10-11 October, Stockholm

2017

-

Fatehi, Hesameddin
Qu, Zhechao
Schmidt, Florian M.; et al.

Effect of Volatile Reactions on the Thermochemical Conversion of Biomass Particles
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ENERGY (ICAE2016)

2017

Hämta

Valiev, Damir
Qu, Zhechao
Steinvall, Erik; et al.

Measurement and simulation of atomic potassium in the plume above potassium hydroxide in a methane-air flat flame

2016

-

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

TDLAS-based in situ detection of atomic potassium during combustion of biomass in an entrained flow reactor
22nd International Conference of Impacts of Fuel Quality on Power Production, September 19-23, Prague, Czech Republic

2016

-

Rutkowski, Lucile
Khodabakhsh, Amir
Johansson, Alexandra C.; et al.

Measurement of H2O and OH in a Flame by Optical Frequency Comb Spectroscopy
Proceedings Conference on Lasers and Electro-Optics

2016

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Schmidt, Florian

Laser-based absorption spectrometry: development of NICE-OHMS towards ultra-sensitive trace species detection

2007

Hämta


Sidansvarig: Florian Schmidt

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Tillämpad fysik och elektronik, TEC-lab
KBC-building, Linnaeus väg 6
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-building, KB7C7

Gruppinformation

Gruppledare

Florian Schmidt

Nuvarnade medlemmar

Ramin Ghorbani graduate student

Alumner

Damir Valiev Center for Combustion Energy, Tsinghua University, Beijing, China

Zhechao Qu PTB Braunschweig, Germany