Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)

Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är dedikerad till djupare förståelse av bränsleomvandling, såväl som reaktioner mellan askbildande element och spårämnen vid höga temperaturer.

Inom området bedrivs tillämpad, ofta multidisciplinär forskning, där kompetenser från teknikvetenskap, kemi, fysik, miljövetenskap och medicin möts. Det övergripande syftet med forskningen innefattar att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

Publikationer

Här listas gruppens publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandberg, Anna
Thyrel, Mikael
Skoglund, Nils; et al.

Biomass pellet combustion: cavities and ash formation characterized by synchrotron X-ray micro-tomography
Fuel processing technology, 176: 211-220

2018

-

Ghorbani, Ramin
Blomberg, Anders
Schmidt, Florian M.

Modeling pulmonary gas exchange and single-exhalation profiles of carbon monoxide
Frontiers in Physiology, 9

2018

Hämta

Henderson, Ben
Khodabakhsh, Amir
Metsälä, Markus; et al.

Laser spectroscopy for breath analysis: towards clinical implementation
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), 124(8)

2018

Hämta

Fatehi, Hesameddin
Schmidt, Florian M.
Bai, Xue-Song

Gas phase combustion in the vicinity of a biomass particle during devolatilization – Model development and experimental verification
Combustion and Flame, 196: 351-363

2018

-

Borén, Eleonora
Larsson, Sylvia H.
Andreas, Averheim; et al.

Reducing VOC off-gassing during the production of pelletized steam-exploded bark: impact of storage time and controlled ventilation
Energy & Fuels, 32(4): 5181-5186

2018

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Phounglamcheik, Aekjuthon
Wang, Liang
Romar, Henrik; et al.

Effects of pyrolysis oil recycling and reaction gas atmosphere on the physical properties and reactivity of charcoal from wood
22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis

2018

-

Wagner, Katharina
Kuba, Matthias
Häggström, Gustav; et al.

Influence of Phosphorus on the Layer Formation on K-feldspar during Fluidized Bed Combustion and Gasification
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings: 486-492

2018

-

Skoglund, Nils
Kuba, Matthias
Boström, Dan; et al.

Effects of Bed Material Type and Fuel Ash Composition on Layer Formation and Bed Agglomeration in Thermo-chemical Conversion of Biomass and Waste Streams in Fluidized Beds
23rd International Conference on Fluidized Bed Conversion, 13-17 May 2018, Seoul, Korea

2018

-

Strandberg, Anna
Thyrel, Mikael
Rudolfsson, Magnus; et al.

Char conversion characterizedby synchrotron based X-ray micro-tomograhy and SEM-EDS analysis
EUBCE 2017 – 25th European Biomass Conference and Exhibition, 12-15 June 2017, Stockholm, Sweden

2017

-

Bozaghian, Marjan
Rebbling, Anders
Larsson, Sylvia H.; et al.

Combustion characteristics of barley straw stored with CaCO3 using olivine and quartz as bed materials in fluidized bed combustion

2017

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hagman, Henrik

Co-firing complex biomass in a CFB boiler: ash transformation, corrosion control and materials selection

2018

Hämta

Strandberg, Anna

Fuel conversion and ash formation interactions: a thermochemical study on lignocellulosic biomass

2018

Hämta

Borén, Eleonora

Off-gassing from thermally treated lignocellulosic biomass

2017

Hämta

Nyström, Robin

Particle emissions from residential wood and biodiesel combustion

2016

Hämta

Eriksson, Matias

Sustainability measures in quicklime and cement clinker production

2015

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Trubetskaya, Anna

Publisher’s Note to Modeling the influence of potassium content and heating rate on biomass pyrolysis [Appl. Energy J. 194 (2017) 199–211]

2017

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-

Trubetskaya, Anna

Fast pyrolysis of biomass at high temperatures

2016

-

Trubetskaya, Anna
Jensen, Anker Degn
Andersen, Mogens Larsen; et al.

Characterization of Free Radicals By Electron Spin Resonance Spectroscopy in Biochars from Pyrolysis at High Heating Rates and at High Temperatures

2016

-

Trubetskaya, Anna
Jensen, Anker Degn

Experimental investigations and modeling of devolatilization based on superimposed kinetics of biomass

2016

-


Sidansvarig: Markus Brostrom

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Tillämpad fysik och elektronik, TEC-lab
KBC-building, Linnaeus väg 6
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-building, KB7C7

Forskningsmedel

Vetenskapsrådet - Swedisk Research Council

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

SSF - Swedish Foundation for Strategic Research

Vinnova

Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

SFO – Bio4Energy, Strategic Research Environment

Kempestiftelserna – The Kempe Foundations

Energimyndigheten – The Swedish Energy Agency