Till umu.se

Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)

Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är dedikerad till djupare förståelse av bränsleomvandling, såväl som reaktioner mellan askbildande element och spårämnen vid höga temperaturer.

Inom området bedrivs tillämpad, ofta multidisciplinär forskning, där kompetenser från teknikvetenskap, kemi, fysik, miljövetenskap och medicin möts. Det övergripande syftet med forskningen innefattar att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

Publikationer

Här listas gruppens publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Distribution of temperature, H2O and atomic potassium during entrained flow biomass combustion – Coupling in situ TDLAS with modeling approaches and ash chemistry
Combustion and Flame, 188: 488-497

2018

-

Anna, Trubetskaya
Brown, Avery
Tompsett, Geoffrey A; et al.

Characterization and reactivity of soot from fastpyrolysis of lignocellulosic compounds and monolignols
Applied Energy

2018

-

Konwar, Lakhya Jyoti
Samikannu, Ajaikumar
Mäki-Arvela, Päivi; et al.

Lignosulfonate-based macro/mesoporous solid protonic acids for acetalization of glycerol to bio-additives
Applied Catalysis B, 220: 314-323

2018

-

Wiinikka, Henrik
Toth, Pal
Jansson, Kjell; et al.

Particle formation during pressurized entrained flow gasification of wood powder: effects of process conditions on chemical composition, nanostructure, and reactivity
Combustion and Flame, 189: 1339-1351

2018

-

Rutkowski, Lucile
Foltynowicz, Aleksandra
Schmidt, Florian M.; et al.

An experimental water line list at 1950 K in the 6250–6670 cm−1 region
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 205: 213-219

2018

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandberg, Anna
Thyrel, Mikael
Rudolfsson, Magnus; et al.

Char conversion characterizedby synchrotron based X-ray micro-tomograhy and SEM-EDS analysis
EUBCE 2017 – 25th European Biomass Conference and Exhibition, 12-15 June 2017, Stockholm, Sweden

2017

-

Bozaghian, Marjan
Rebbling, Anders
Larsson, Sylvia H.; et al.

Combustion characteristics of barley straw stored with CaCO3 using olivine and quartz as bed materials in fluidized bed combustion

2017

-

Leppänen, A.
Kinnunen, H.
Broström, Markus; et al.

Condensation and deposit formation in the NaCl-Na2SO4 system, an experimental and modeling study
International Chemical Recovery Conference (ICRC), Halifax, Canada, 2017; Halifax, Canada

2017

-

Barsberg, S.T.
Andersson, M.L.
Broström, Markus; et al.

Modeling of radical structures in biochar using DFT calculations
ECI conference, Biochar: Production, Characterization and Applications, Alba, Italy, 2017; Alba, Italy

2017

-

Trubetskaya, Anna
Broström, Markus
Kling, J.; et al.

Effects of Lignocellulosic Compounds on the Yield, Nanostructure and Reactivity of Soot from Fast Pyrolysis at High Temperatures
Nordic Flame Days, Stockholm, 10-11 October

2017

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Borén, Eleonora

Off-gassing from thermally treated lignocellulosic biomass

2017

Hämta

Nyström, Robin

Particle emissions from residential wood and biodiesel combustion

2016

Hämta

Eriksson, Matias

Sustainability measures in quicklime and cement clinker production

2015

Hämta

Fagerström, Jonathan

Fine particle emissions and slag formation in fixed-bed biomass combustion: aspects of fuel engineering

2015

Hämta

Hökfors, Bodil

Phase chemistry in process models for cement clinker and lime production

2014

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Trubetskaya, Anna

Publisher’s Note to Modeling the influence of potassium content and heating rate on biomass pyrolysis [Appl. Energy J. 194 (2017) 199–211]

2017

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-

Trubetskaya, Anna

Fast pyrolysis of biomass at high temperatures

2016

-

Trubetskaya, Anna
Jensen, Anker Degn
Andersen, Mogens Larsen; et al.

Characterization of Free Radicals By Electron Spin Resonance Spectroscopy in Biochars from Pyrolysis at High Heating Rates and at High Temperatures

2016

-

Trubetskaya, Anna
Jensen, Anker Degn

Experimental investigations and modeling of devolatilization based on superimposed kinetics of biomass

2016

-


Sidansvarig: Markus Brostrom

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Tillämpad fysik och elektronik, TEC-lab
KBC-building, Linnaeus väg 6
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-building, KB7C7

Forskningsmedel

Vetenskapsrådet - Swedisk Research Council

Formas - The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

SSF - Swedish Foundation for Strategic Research

Vinnova

Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

SFO – Bio4Energy, Strategic Research Environment

Kempestiftelserna – The Kempe Foundations

Energimyndigheten – The Swedish Energy Agency