Till umu.se

Energieffektivisering

Under de senaste åren har både klimatproblemet och problemet med begränsade resurser blivit konkret och tydligt för alla. Allt effektivare användning av våra begränsade resurser krävs för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Begränsade tillgångar på fossila bränslen och stor klimatpåverkan vid förbränning av dessa bränslen samt större användning av el på grund av överkonsumtion och ökad levnadsstandard har gjort att man satsar mer och mer på effektivare energianvändning. Byggnadssektorn globala energianvändning utgör ungefär 40 procent och ungefär samma förhållande gäller även för Sverige. Det finns många sätt att minska energianvändningen i en byggnad utan att samtidigt försämra komforten. Energieffektivisering för byggnader innebär: mindre miljöpåverkan, lägre totalkostnad, högre bekvämlighet, försäkran mot höjda energipriser och uppfyllande av lagar och krav.

Energieffektivisering av byggnader

Energieffektiviseringsgruppen (EEG) har en mångårig och bred kompetens och erfarenhet inom området energieffektivisering. Den pågående forskning och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom gruppen har sin tyngdpunkt mot slutanvändning av energi i byggnader, men också mot industri och fjärrvärme. Huvudfokus är effektivisering av energianvändning och värmeöverföring. Arbetet baserat på laborativa undersökningar och fältmätningar i nybyggda och åtgärdade byggnader. Viktiga områden som också ingår är studier av inomhusmiljö och hur olika aktörer agerar. Syftet är att utveckla kraftfullare metoder och metodik för utvärdering, validering och styrning mot ökad energieffektivitet. Många av våra forskningsprojekt är tvärvetenskapliga och berör ofta flera olika discipliner inom energi- och byggteknik, alltifrån primär energiomvandling (produktion), distribution och slutanvändning av energi. 

Forskningsprojekt

Publikationer

Här listas gruppens publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Cheng, Yuanda
Yang, Bin
Lin, Zhang; et al.

Cooling load calculation methods in spaces with stratified air: a brief review and numerical investigation
Energy and Buildings

2018

-

Schiavon, Stefano
Yang, Bin
Donner, Yoni; et al.

Thermal comfort, perceived air quality and cognitive performance when personally controlled air movement is used by tropically acclimatized persons
Indoor Air, 27(3): 690-702

2017

-

Åstrand, Anders
Andersson, Britt
Jalkanen, Ville; et al.

Prostate cancer detection with a tactile resonance sensor: measurement considerations and clinical setup
Sensors, 17(11)

2017

Hämta

Allard, Ingrid
Olofsson, Thomas
Nair, Gireesh

Energy performance indicators in the Swedish building procurement process
Sustainability, 9(10)

2017

Hämta

Yu, Zhun
Li, Jun
Yang, Bin; et al.

Temporarily occupied spacewith metabolic-rate-initiated thermal overshoots: a case study in railwaystations in transition seasons
Building and Environment, 122: 184-193

2017

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wang, Faming
Xu, Pengjun
Ke, Ying; et al.

Novel body mapping Nanoporous PE clothing for improving thermal comfort of office workers in indoor environments

2017

-

Mejtoft, Thomas
Vesterberg, Jimmy

Integration of generic skills in engineering education: Increased student engagement using a CDIO approach
The 13th International CDIO Conference: 386-395

2017

Hämta

Mejtoft, Thomas
Vesterberg, Jimmy

Integration av generiska kunskaper inom ingenjörsutbildning
<em>Universitetspedagogiska konferensen 2017</em>: 38-41

2017

-

Lindbergh, Lars
Jacobsson, Mattias
Olofsson, Thomas; et al.

Public Housing in Sweden: The Umeå Two-Step
NFF Proceedings: Bodö, 23-25 August 2017

2017

-

Bäckström, Lars

Fusing Kite and Tether into one Unit
Airborne Wind Energy Conference 2017: 40-41

2017

-

Böcker och bokkapitel

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Simonsen, Ingeborg
Murphy, Mark
Bakken, Bjørn H.; et al.

Early-phase energy supply planning

2014

-

Myhren, Jonn Are
Olofsson, Thomas
Bergdahl, Martin

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiator och värmeåtervinning i frånluft: en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering

2014

-

Fischl, Geza
Olofsson, Thomas

Design av terapeutiska miljöer

2012

-

Olofsson, Thomas
Bäckström, Ingemar
Borg, Matts; et al.

Energihandledning för växthus: handbok för växthus

2008

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Brembilla, Christian

Modelling and simulation of building components: thermal interaction between multilayer wall and hydronic radiator

2016

Hämta

Vesterberg, Jimmy

Improved building energy simulations and verifications by regression

2016

Hämta

Allard, Ingrid

Achieving building energy performance: requirements and evaluation methods for residential buildings in Sweden, Norway, and Finland

2015

Hämta

Åstrand, Anders P

A Tactile Resonance Sensor System for Detection of Prostate Cancer ex vivo: Design and Evaluation on Tissue Models and Human Prostate

2014

Hämta

Vesterberg, Jimmy

A regression approach for assessment of building energy performance

2014

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Glader, Annika
Östman, Leif
Olofsson, Thomas

Fuktskadade byggnader: kompetensutveckling inom byggbranschen

2015

-

Andersson, Staffan

Utvärdering av energieffektiva armaturer

2015

Hämta

Nordwall, Ulf
Olofsson, Thomas

Hållbara hus i kallt klimat: 22 hållbara hus från Bollnäs till Kiruna 1994–2014

2014

-

Yang, Bin
He, Yaodong
Ji, Haiyan; et al.

One kind of personalized environmental control system for highway toll gate

2012

-

Östin, Ronny
Eklund, Erik
Johansson, Christer

Energieffektivt byggande i kallt klimat

2012

Hämta


Sidansvarig: Thomas Olofsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Thomas Olofsson
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, B221

Tel:  +46 90 7866710

Mobil:  070-340 64 21

Kontaktformulär

Gruppinformation

Professor

Thomas Olofsson

Professor i Energieffektivisering

Docent

Anders Ohlsson

Docent i markvetenskap/analytisk kemi

Staffan Andersson

Docent i Energiteknik

Universitetslektor

Anders Åstrand

Universitetslektor i Energiteknik

Gireesh Nair

Universitetslektor i Energiteknik

Jimmy Vesterberg

Universitetslektor i Energiteknik

Mohsen Soleimani-Mohseni

Universitetslektor i Energiteknik

Ronny Östin

Universitetslektor i Energiteknik

Åke Fransson

Universitetslektor i Energiteknik

Forskarassistent

Bin Yang

Forskar assistent i Energieffektivisering

Universitetsadjunkt

Lars Bäckström

Universitetsadjunkt i Energiteknik

Mark Murphy

Universitetsadjunkt i Energiteknik

Doktorander

Anjan Rao Puttige

Doktorand i Energieffektivisering

Archana Ansolia

Besökande doktorand i energieffektivisering

Christian Brembilla 

Doktorand i Energieffektivisering

Helena Nydahl

Doktorand i Energieffektivisering

Ingrid Allard

Doktorand i Energieffektivisering

Shoaib Azizi

Doktorand i Energieffektivisering

Tekniker

Fredrik Holmgren

Tekniker