Energiteknik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs teknisk tillämpad forskning inom energiteknikområdet. Verksamheten har två principiella inriktningar, energieffektivisering inriktad mot byggnader och termokemisk energiomvandling.

Utveckling av ett långsiktigt säkert energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Energifrågan är nära kopplad till ekonomisk utveckling, levnadsstandard och livsvillkor. Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.
På institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet finns en väl etablerad energiteknisk forskningsmiljö. Syftet med verksamheten är att utveckla ny kunskap som är användbar vid utveckling och införande av ny teknik inom områdena energieffektivisering med inriktning mot bebyggelse och termokemisk energiomvandling. Inom energieffektivisering har forskningsverksamheten sin tyngdpunkt i slutanvändning av energi i byggnader. Vi undersöker dels energiöverföring med avseende på byggnadstekniska komponenter och energianvändning för brukade byggnader, samt dels kopplingen mellan energianvändning och beteende och termiskt inomhusklimat. Inom termokemisk omvandling arbetar vi för att bidra till en ökad fundamental kunskapsbas kring kritiska termokemiska omvandlingssystem för att optimera processer och anläggningar, delta i utvecklingen av innovativa idéer, ta fram nya processkoncept och andra aspekter nödvändiga för en lyckad omställning till ett hållbart energisystem baserat på förnyelsebara råvaror.

Våra grupper

Energieffektivisering

Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Tillämpad laserspektroskopi 

Utveckling av laserbaserade spektroskopiska metoder och optiska sensorer. Tillämpning i tvärvetenskaplig forskning inom områden som energiteknik (förbränning och förgasning av biomassa) och medicinsk vetenskap (andningsgasanalys).

Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)

Fokusområdet för denna forskargrupp rör olika aspekter på termokemisk energiomvandling av biomassa, samt angränsande områden.

 


Sidansvarig: Dan Boström

Utskriftsversion

Vårt team

Professor

Anders Nordin

Professor i energiteknik (inriktning mot termokemiska omvandlingsprocesser)

Dan Boström

Professor i teknisk oorganisk kemi med inriktning mot termisk processkemi

Rainer Backman

Professor i energiteknik och termisk processkemi

Thomas Olofsson

Professor i energieffektivisering

Professor Emeritus

Erik Rosen

Professor emeritus i energiteknik

Docent

Anders Ohlsson

Docent i markvetenskap/analytisk kemi

Staffan Andersson

Docent i energieffektivisering

Universitetslektor

Anders Åstrand

Universitetslektor i tillämpad fysik med inriktning mot energiteknik samt och medicinsk teknik

Christoffer Boman

Universitetslektor i energiteknik och termisk processkemi

Gireesh Nair

Universitetslektor i energiteknik

Jimmy Vesterberg

Universitetslektor i energiteknik

Mohsen Soleimani-Mohseni

Universitetslektor i energiteknik

Ronny Östin

Universitetslektor i energiteknik

Åke Fransson

Universitetslektor i energieffektivisering

Markus Broström

Universitetslektor i energiteknik och termisk processkemi

Forskarassistent

Bin Yang

Forskarassistent i energieffektivisering

Florian Schmidt

Forskarassistent i tillämpad laserspektroskopi

Universitetsadjunkt

Lars Bäckström

Universitetsadjunkt i energiteknik

Mark Murphy

Universitetsadjunkt i energiteknik

Förste forskningsingenjör

Linda Pommer

Förste forskningsingenjör inom termokemisk omvandling av biomassa och processkemi

Matias Eriksson

Förste forskningsingenjör inom brännegenskaper hos kalkstenar och alternativa material för produktion av cementklinker och bränd kalk

Postdoktor 

Mikael Thyrel

Postdoctor in Energy Technology and Thermal Process Chemistry

Ricardo Carvalho

Postdoktor i energiteknik

Doktorander

Anders Rebbling

Doktorand i energiteknik med inriktning termisk process kemi

Anjan Rao Puttige

Doktorand i energieffektivisering

Anna Strandberg

Doktorand i energiteknik med inriktning termisk process kemi

Archana Ansolia

Besökande doktorand i energieffektivisering

Christian Brembilla 

Doktorand i energieffektivisering

Eleonora Borén

Doktorand i Energiteknik med inriktning termisk process kemi

Erik Steinvall

PhD student in chemistry of fine particle emissions from biomass combustion

Erik Viggh

Doktorand i cement klinker process modellering

Helena Nydahl

Doktorand i energieffektivitet i byggnader

Henrik Hagman

Doktorand i termokemisk omvandling av biomassa i industriell skala

Ingrid Allard

Doktorand i energi och byggnader

Kajsa Werner

Doktorand i termokemisk energiomvandling av biomassa

Markus Carlborg

Doktorand i energiteknik och termisk processkemi

Ramin Ghorbani Ghomeshi

Doktorand i tillämpad laserspektroskopi

Robin Nyström

Doktorand i energiteknik med inriktning termisk process kemi

Shahrbanoo Salehi

Doktorand i energiteknik med inriktning termisk process kemi

Shoaib Azizi

Doktorand i energiteknik relaterat till energieffektivitet vid renovering av byggnader

Tekniker

Fredrik Holmgren

Tekniker

Mikael Fredriksson

Tekniker