Till umu.se

Forskning vid Tillämpad fysik och elektronik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskning inom två olika ämnen:

 • Elektro- och systemteknik
  Vi arbetar med signalbehandling med inriktning mot gränssnittet människa-maskin, samt medieteknik där frågeställningarna handlar om hur signalerna ska behandlas så de blir robusta, hanterbara och enkla att överföra på olika nätverk.
   
 • Energiteknik
  Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.

Centrumbildningar

 • Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF)
  CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att samordna och stärka utmärkt forskning inom medicinsk teknik i norra Sverige för effektivare, bättre och säkrare vård.

Publikationer

Här listas samtliga TFE´s publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Rutkowski, Lucile
Foltynowicz, Aleksandra
Schmidt, Florian M.; et al.

An experimental water line list at 1950 K in the 6250–6670 cm−1 region
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 205: 213-219

2018

-

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Distribution of temperature, H2O and atomic potassium during entrained flow biomass combustion – Coupling in situ TDLAS with modeling approaches and ash chemistry
Combustion and Flame, 188: 488-497

2018

-

Lindbergh, Lars
Olofsson, Thomas
Vesterberg, Jimmy; et al.

Reflections on Sustainable Ålidhem: A Case Study in Swedish Municipal Public Housing Refurbishment
Property Management, 36(2)

2018

-

Brembilla, Christian
Vuolle, Mika
Östin, Ronny; et al.

Practical support for evaluating efficiency factors of a space heating system in cold climates: modelling and simulation of hydronic panel radiator with different location of connection pipes
Energy Efficiency, 10(5): 1253-1267

2017

-

Rudolfsson, Magnus
Borén, Eleonora
Pommer, Linda; et al.

Combined effects of torrefaction and pelletization parameters on the quality of pellets produced from torrefied biomass
Applied Energy, 191: 414-424

2017

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Investigation of H2O, temperature and potassium in entrained flow biomass combustion – coupling in situ TDLAS with modelling

2017

-

Leppänen, A.
Kinnunen, H.
Broström, Markus; et al.

Condensation and deposit formation in the NaCl-Na2SO4 system, an experimental and modeling study

2017

-

Lidberg, T.
Gustafsson, M.
Myhren, J. A.; et al.

Comparing different building energy efficiency refurbishment packages performed within different district heating systems
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ENERGY (ICAE2016): 1719-1724

2017

-

Barsberg, S.T.
Andersson, M.L.
Broström, Markus; et al.

Modeling of radical structures in biochar using DFT calculations

2017

-

Anna, Trubetskaya
Broström, Markus
Talbot Barsberg, S.

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

Böcker och bokkapitel

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Gulliksson, Håkan

Pervasive computing design for sustainability

2016

-

Jahnke, Isa
Mårell-Olsson, Eva
Mejtoft, Thomas

Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice

2016

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal
ur Réhman, Shafiq

Distance Communication: Trends and Challenges and How to Resolve them

2014

-

Mejtoft, Thomas

Building relationships for survival: Coping media industry dynamics

2014

-

Simonsen, Ingeborg
Murphy, Mark
Bakken, Bjørn H.; et al.

Early-phase energy supply planning

2014

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Borén, Eleonora

Off-gassing from thermally treated lignocellulosic biomass

2017

-

Fodor, Szabolcs

Towards semi-automation of forestry cranes: automated trajectory planning and active vibration damping

2017

-

Åberg, Katarina

Biomass conversion through syngas-based biorefineries: thermochemical process integration opportunities

2017

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal

Presence through actions: theories, concepts, and implementations

2017

-

Yung, I

Automation of front-end loaders: electronic self leveling and payload estimation

2017

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Trubetskaya, Anna

Publisher’s Note to Modeling the influence of potassium content and heating rate on biomass pyrolysis [Appl. Energy J. 194 (2017) 199–211]

2017

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 13th Student Confrence in Interaction Technology and Design

2017

-

Trubetskaya, Anna

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 12th Student Conferencein Interaction Technology and Design 2016

2016

-


Sidansvarig: Dan Boström

Utskriftsversion

Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär

Studierektor för forskarutbildning

Britt Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TC428

Tel:  +46 90-786 96 38

Mobil:  +46 730-91 83 81

Kontaktformulär