Till umu.se

Forskning vid Tillämpad fysik och elektronik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskning inom två olika ämnen:

 • Elektro- och systemteknik
  Vi arbetar med signalbehandling med inriktning mot gränssnittet människa-maskin, samt medieteknik där frågeställningarna handlar om hur signalerna ska behandlas så de blir robusta, hanterbara och enkla att överföra på olika nätverk.
   
 • Energiteknik
  Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.

Centrumbildningar

 • Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF)
  CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att samordna och stärka utmärkt forskning inom medicinsk teknik i norra Sverige för effektivare, bättre och säkrare vård.

Publikationer

Här listas samtliga TFE´s publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Anna, Trubetskaya
Brown, Avery
Tompsett, Geoffrey A; et al.

Characterization and reactivity of soot from fastpyrolysis of lignocellulosic compounds and monolignols
Applied Energy

2018

-

Cheng, Yuanda
Yang, Bin
Lin, Zhang; et al.

Cooling load calculation methods in spaces with stratified air: a brief review and numerical investigation
Energy and Buildings

2018

-

Wiinikka, Henrik
Toth, Pal
Jansson, Kjell; et al.

Particle formation during pressurized entrained flow gasification of wood powder: effects of process conditions on chemical composition, nanostructure, and reactivity
Combustion and Flame, 189: 1339-1351

2018

-

Borén, Eleonora
Larsson, Sylvia H.
Mikael, Thyrel; et al.

VOC off-gassing from pelletized steam exploded softwood bark: Emissions at different industrial process steps
Fuel processing technology, 171: 70-77

2018

-

Rutkowski, Lucile
Foltynowicz, Aleksandra
Schmidt, Florian M.; et al.

An experimental water line list at 1950 K in the 6250–6670 cm−1 region
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 205: 213-219

2018

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Augustian, Midhumol
ur Réhman, Shafiq
Sandvig, Axel; et al.

EEG Analysis from Motor Imagery to Control a Forestry Crane
Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): 281-286

2018

-

Bozaghian, Marjan
Rebbling, Anders
Larsson, Sylvia H.; et al.

Combustion characteristics of barley straw stored with CaCO3 using olivine and quartz as bed materials in fluidized bed combustion

2017

-

Rönnbäck, Sven

Using Modern Software and the ICE Approach When Teaching University Students Modelling in Robotics
ROBOTICS IN EDUCATION: 63-68

2017

-

Bozaghian, Marjan
Rebbling, Anders
Larsson, Sylvia H.; et al.

Combustion characteristics of barley straw stored with CaCO3 using quartz and olivine as bed materials in fluidized-bed combustion

2017

-

Shirdel, Mariam
Andersson, Britt
Liljelind, Ingrid; et al.

Should one really use wind tunnel experiments for a passive sampler?

2017

-

Böcker och bokkapitel

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Gulliksson, Håkan

Pervasive computing design for sustainability

2016

-

Jahnke, Isa
Mårell-Olsson, Eva
Mejtoft, Thomas

Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice

2016

-

Appelgren, Ester
Sara, Leckner
Mejtoft, Thomas

Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val: en nyckel till morgondagens mediekonsumtion

2014

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal
ur Réhman, Shafiq

Distance Communication: Trends and Challenges and How to Resolve them

2014

-

Mejtoft, Thomas

Building relationships for survival: Coping media industry dynamics

2014

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Borén, Eleonora

Off-gassing from thermally treated lignocellulosic biomass

2017

Hämta

Fodor, Szabolcs

Towards semi-automation of forestry cranes: automated trajectory planning and active vibration damping

2017

Hämta

Åberg, Katarina

Biomass conversion through syngas-based biorefineries: thermochemical process integration opportunities

2017

Hämta

Khan, Muhammad Sikandar Lal

Presence through actions: theories, concepts, and implementations

2017

Hämta

Yung, I

Automation of front-end loaders: electronic self leveling and payload estimation

2017

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

van Noord, Michiel
Murphy, Mark
Berglund, Torsten

Snöpåverkan på solelproduktion: Om snöförluster på takanläggningar i Norra Sverige

2017

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 13th Student Confrence in Interaction Technology and Design

2017

-

Trubetskaya, Anna

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 12th Student Conferencein Interaction Technology and Design 2016

2016

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-


Sidansvarig: Dan Boström

Utskriftsversion

Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär

Studierektor för forskarutbildning

Britt Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TC428

Tel:  +46 90-786 96 38

Mobil:  +46 730-91 83 81

Kontaktformulär