Till umu.se

Forskning vid Tillämpad fysik och elektronik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskning inom två olika ämnen:

 • Elektro- och systemteknik
  Vi arbetar med signalbehandling med inriktning mot gränssnittet människa-maskin, samt medieteknik där frågeställningarna handlar om hur signalerna ska behandlas så de blir robusta, hanterbara och enkla att överföra på olika nätverk.
   
 • Energiteknik
  Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.

Centrumbildningar

 • Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF)
  CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att samordna och stärka utmärkt forskning inom medicinsk teknik i norra Sverige för effektivare, bättre och säkrare vård.

Publikationer

Här listas samtliga TFE´s publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Trubetskaya, Anna
Brown, Avery
Tompsett, Geoffrey A.; et al.

Characterization and reactivity of soot from fast pyrolysis of lignocellulosic compounds and monolignols
Applied Energy, 212: 1489-1500

2018

-

Strandberg, Anna
Thyrel, Mikael
Skoglund, Nils; et al.

Biomass pellet combustion: Cavities and ash formation characterized by synchrotron X-ray micro-tomography
Fuel processing technology, 176: 211-220

2018

-

Trubetskaya, Anna
Hofmann Larsen, Flemming
Shchukarev, Andrey; et al.

Potassium and soot interaction in fast biomass pyrolysis at high temperatures
Fuel, 225: 89-94

2018

-

Lindbergh, Lars
Olofsson, Thomas
Vesterberg, Jimmy; et al.

Reflections on sustainable Ålidhem: A case study in Swedish municipal public housing refurbishment
Property Management, 36(2): 203-220

2018

-

Bozaghian, Marjan
Rebbling, Anders
Larsson, Sylvia H.; et al.

Combustion characteristics of straw stored with CaCO3 in bubbling fluidized bed using quartz and olivine as bed materials
Applied Energy, 212: 1400-1408

2018

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Augustian, Midhumol
ur Réhman, Shafiq
Sandvig, Axel; et al.

EEG Analysis from Motor Imagery to Control a Forestry Crane
Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): 281-286

2018

-

Holmgren, Per
Broström, Markus
Backman, Rainer

Slag formation during entrained flow gasification. Part 1: Calcium rich bark fuel
Nordic Flame Days 2017 – 10th – 11th of October, Stockholm, Sweden

2017

-

Holmgren, Per
Broström, Markus
Backman, Rainer

Slag formation during entrained flow gasification. Part 2: Silicon rich grass fuel with KHCO3 additive
Nordic Flame Days 2017 – 10th – 11th of October, Stockholm, Sweden

2017

-

van Noord, Michiel
Murphy, Mark
Berglund, Torsten

Investigating a potential linear model for prediction of monthly snow-induced production losses for rooftop PV
33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition: 2316-2319

2017

-

Mejtoft, Thomas
Bahtiri, Blerand
Cripps, Helen; et al.

Use of Image Recognition of Social Media
ANZMAC 2017: Marketing for Impact: 271-278

2017

-

Böcker och bokkapitel

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jahnke, Isa
Mårell-Olsson, Eva
Mejtoft, Thomas

Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice

2016

-

Gulliksson, Håkan

Pervasive computing design for sustainability

2016

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal
ur Réhman, Shafiq

Distance Communication: Trends and Challenges and How to Resolve them

2014

-

Appelgren, Ester
Sara, Leckner
Mejtoft, Thomas

Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val: en nyckel till morgondagens mediekonsumtion

2014

-

Mejtoft, Thomas

Building relationships for survival: Coping media industry dynamics

2014

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hagman, Henrik

Co-firing complex biomass in a CFB boiler: ash transformation, corrosion control and materials selection

2018

Hämta

Borén, Eleonora

Off-gassing from thermally treated lignocellulosic biomass

2017

Hämta

Fodor, Szabolcs

Towards semi-automation of forestry cranes: automated trajectory planning and active vibration damping

2017

Hämta

Åberg, Katarina

Biomass conversion through syngas-based biorefineries: thermochemical process integration opportunities

2017

Hämta

Khan, Muhammad Sikandar Lal

Presence through actions: theories, concepts, and implementations

2017

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

van Noord, Michiel
Berglund, Torsten
Murphy, Mark

Snöpåverkan på solelproduktion: om snöförluster på takanläggningar i Norra Sverige

2017

Hämta

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 13th Student Confrence in Interaction Technology and Design

2017

-

Trubetskaya, Anna

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 12th Student Conferencein Interaction Technology and Design 2016

2016

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-


Sidansvarig: Dan Boström

Utskriftsversion

Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär

Studierektor för forskarutbildning

Britt Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TC428

Tel:  +46 90-786 96 38

Mobil:  +46 730-91 83 81

Kontaktformulär