Till umu.se

Forskning vid Tillämpad fysik och elektronik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskning inom två olika ämnen:

 • Elektro- och systemteknik
  Vi arbetar med signalbehandling med inriktning mot gränssnittet människa-maskin, samt medieteknik där frågeställningarna handlar om hur signalerna ska behandlas så de blir robusta, hanterbara och enkla att överföra på olika nätverk.
   
 • Energiteknik
  Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.

Centrumbildningar

 • Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF)
  CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att samordna och stärka utmärkt forskning inom medicinsk teknik i norra Sverige för effektivare, bättre och säkrare vård.

Publikationer

Här listas samtliga TFE´s publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindbergh, Lars
Olofsson, Thomas
Vesterberg, Jimmy; et al.

Reflections on Sustainable Ålidhem: A Case Study in Swedish Municipal Public Housing Refurbishment
Property Management, 36(2)

2018

-

Lindbergh, Lars
Olofsson, Thomas
Vesterberg, Jimmy; et al.

A case study of a sustainable Swedish municipal public housing installation
Energy Procedia, 121: 11-17

2017

-

Kabanshi, Alan
Yang, Bin
Sörqvist, Patrik; et al.

Occupants’ perception of airmovements and air quality in a simulated classroom with an intermittent air supply system
Indoor + Built Environment

2017

-

Israelsson, Hanna
Carlberg, Bo
Wikkelsö, Carsten; et al.

Vascular risk factors in INPH A prospective case- control study (the INPH-CRasH study)
Neurology, 88(6): 577-585

2017

-

Kirtania, Kawnish
Haggstrom, Gustav
Broström, Markus; et al.

Cogasification of Crude Glycerol and Black Liquor Blends: Char Morphology and Gasification Kinetics
Energy Technology, 5(8): 1272-1281

2017

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bozaghian, Marjan
Rebbling, Anders
Larsson, Sylvia H.; et al.

Combustion characteristics of barley straw stored with CaCO3 using quartz and olivine as bed materials in fluidized-bed combustion

2017

-

Lindbergh, Lars
Jacobsson, Mattias
Olofsson, Thomas; et al.

Public Housing in Sweden: The Umeå Two-Step
NFF Proceedings: Bodö, 23-25 August 2017

2017

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal
ur Réhman, Shafiq
Mi, Yongcui; et al.

Moveable facial features in a Social Mediator

2017

-

Strandberg, Anna
Thyrel, Mikael
Rudolfsson, Magnus; et al.

Char conversion characterizedby synchrotron based X-ray micro-tomograhy and SEM-EDS analysis

2017

-

Bozaghian, Marjan
Rebbling, Anders
Larsson, Sylvia H.; et al.

Combustion characteristics of barley straw stored with CaCO3 using olivine and quartz as bed materials in fluidized bed combustion

2017

-

Böcker och bokkapitel

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Gulliksson, Håkan

Pervasive computing design for sustainability

2016

-

Jahnke, Isa
Mårell-Olsson, Eva
Mejtoft, Thomas

Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice

2016

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal
ur Réhman, Shafiq

Distance Communication: Trends and Challenges and How to Resolve them

2014

-

Mejtoft, Thomas

Building relationships for survival: Coping media industry dynamics

2014

-

Simonsen, Ingeborg
Murphy, Mark
Bakken, Bjørn H.; et al.

Early-phase energy supply planning

2014

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Khan, Muhammad Sikandar Lal

Presence through actions: theories, concepts, and implementations

2017

-

Yung, I

Automation of front-end loaders: electronic self leveling and payload estimation

2017

Hämta

Nyström, Robin

Particle emissions from residential wood and biodiesel combustion

2016

Hämta

Vesterberg, Jimmy

Improved building energy simulations and verifications by regression

2016

Hämta

Brembilla, Christian

Modelling and simulation of building components: thermal interaction between multilayer wall and hydronic radiator

2016

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Trubetskaya, Anna

Publisher’s Note to Modeling the influence of potassium content and heating rate on biomass pyrolysis [Appl. Energy J. 194 (2017) 199–211]

2017

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 13th Student Confrence in Interaction Technology and Design

2017

-

Trubetskaya, Anna

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 12th Student Conferencein Interaction Technology and Design 2016

2016

-


Sidansvarig: Dan Boström

Utskriftsversion

Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär

Studierektor för forskarutbildning

Britt Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TC428

Tel:  +46 90-786 96 38

Mobil:  +46 730-91 83 81

Kontaktformulär