Forskning vid Tillämpad fysik och elektronik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskning inom två olika ämnen:

 • Elektro- och systemteknik
  Vi arbetar med signalbehandling med inriktning mot gränssnittet människa-maskin, samt medieteknik där frågeställningarna handlar om hur signalerna ska behandlas så de blir robusta, hanterbara och enkla att överföra på olika nätverk.
   
 • Energiteknik
  Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.

Centrumbildningar

 • Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF)
  CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att samordna och stärka utmärkt forskning inom medicinsk teknik i norra Sverige för effektivare, bättre och säkrare vård.

Publikationer

Här listas samtliga TFE´s publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ohlsson, K.E. Anders
Östin, Ronny
Olofsson, Thomas

Step-transient method for measurement of the heat transfer coefficient at surfaces exposed to simulated building outdoor environments using the sol-air thermometer
Journal of Building Physics, 42(3): 373-387

2018

-

Ohlsson, K.E. Anders
Östin, Ronny
Olofsson, Thomas

Sol-air thermometer measurement of heat transfer coefficient at building outdoor surface
Energy Procedia, 132: 357-362

2018

-

Henderson, Ben
Khodabakhsh, Amir
Metsälä, Markus; et al.

Laser spectroscopy for breath analysis: towards clinical implementation
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), 124(8)

2018

Hämta

Ghorbani, Ramin
Blomberg, Anders
Schmidt, Florian M.

Modeling pulmonary gas exchange and single-exhalation profiles of carbon monoxide
Frontiers in Physiology, 9

2018

Hämta

Raj, Uday
Li, Ziqi
Ke, Ying; et al.

A study of thermal comfort enhancement using three energy efficient personalized heating strategies at two low indoor temperatures
Building and Environment, 143: 1-14

2018

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ohlsson, K.E. Anders
Fransson, Åke
Olofsson, Thomas

Social wasp nests as source of bioinspired design of building skins

2018

-

Nordwall, Ulf
Olofsson, Thomas

Sustainable architecture in northern subarctic and artic climate

2018

-

Yang, Bin
Olofsson, Thomas

Field study of thermal comfort in a primary school under subarctic Sweden

2018

-

Ohlsson, K.E. Anders
Östin, Ronny
Olofsson, Thomas

Sol-air thermometer measurement of heat transfer coefficient at building outdoor surface

2018

-

Helena, Nydahl
Andersson, Staffan
Åstrand, Anders P.; et al.

Building Refurbishment from a Life Cycle Perspective - An Environmental Return on Investment Approach

2018

-

Böcker och bokkapitel

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nordwall, Ulf
Olofsson, Thomas

Hållbara hus i kallt klimat / Sustainable buildings in a cold climate

2018

-

Gulliksson, Håkan

Pervasive computing design for sustainability

2016

-

Jahnke, Isa
Mårell-Olsson, Eva
Mejtoft, Thomas

Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice

2016

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal
ur Réhman, Shafiq

Distance Communication: Trends and Challenges and How to Resolve them

2014

-

Myhren, Jonn Are
Olofsson, Thomas
Bergdahl, Martin

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiator och värmeåtervinning i frånluft: en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering

2014

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Carlborg, Markus

Refractory corrosion in biomass gasification

2018

Hämta

Holmgren, Per

Entrained flow studies on biomass fuel powder conversion and ash formation

2018

Hämta

Ghorbani, Ramin

Real-time breath gas analysis of carbon monoxide: laser-based detection and pulmonary gas exchange modeling

2018

Hämta

Brembilla, Christian

Efficiency factors for space heating system in buildings

2018

Hämta

Strandberg, Anna

Fuel conversion and ash formation interactions: a thermochemical study on lignocellulosic biomass

2018

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nordlund, Annika
Nair, Gireesh
Hudson, Christine; et al.

Att utveckla en stadsdel på ett hållbart sätt: en fråga om energi, transporter och människor

2018

Hämta

Cheng, Yuanda
Yang, Bin
Lin, Zhang; et al.

Cooling load calculation methods in spaces with stratified air: a brief review and numerical investigation
Energy and Buildings, 165: 47-55

2018

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 13th Student Conference in Interaction Technology and Design

2017

Hämta

Trubetskaya, Anna

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

van Noord, Michiel
Berglund, Torsten
Murphy, Mark

Snöpåverkan på solelproduktion: om snöförluster på takanläggningar i Norra Sverige

2017

Hämta


Sidansvarig: Dan Boström

Utskriftsversion

Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär

Studierektor för forskarutbildning

Britt Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TC428

Tel:  +46 90-786 96 38

Mobil:  +46 730-91 83 81

Kontaktformulär