Forskning vid Tillämpad fysik och elektronik

Vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedrivs forskning inom två olika ämnen:

 • Elektro- och systemteknik
  Vi arbetar med signalbehandling med inriktning mot gränssnittet människa-maskin, samt medieteknik där frågeställningarna handlar om hur signalerna ska behandlas så de blir robusta, hanterbara och enkla att överföra på olika nätverk.
   
 • Energiteknik
  Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.

Centrumbildningar

 • Centre for Biomedical Engineering and Physics (CMTF)
  CMTF är ett nätverk som kopplar samman forskargrupper från flera avdelningar vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Målet är att samordna och stärka utmärkt forskning inom medicinsk teknik i norra Sverige för effektivare, bättre och säkrare vård.

Publikationer

Här listas samtliga TFE´s publikationer som personal och doktorander publicerat. Publikationerna är kategoriserade i: Tidskriftsartiklar, Konferensartiklar, Böcker och bokkapitel,Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser samt Övriga publikationer.

Tidskriftsartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Brembilla, Christian
Östin, Ronny
Soleimani-Mohseni, Mohsen; et al.

Paradoxes in understanding the Efficiency Factors of Space Heating
Energy Efficiency

2018

Hämta

Brembilla, Christian
Östin, Ronny
Olofsson, Thomas

Predictions' robustness of one-dimensional model of hydronic floor heating: novel validation methodology using a thermostatic booth simulator and uncertainty analysis
Journal of Building Physics, 41(5): 418-444

2018

-

Brembilla, Christian
Renman, Ronny
Östin, Ronny; et al.

The impact of control strategies on space heating system efficiency in low-energy buildings
Building Services Engineering Research & Technology

2018

-

Wagner, David R.
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Design and validation of an advanced entrained flow reactor system for studies of rapid solid biomass fuel particle conversion and ash formation reactions
Review of Scientific Instruments, 89(6)

2018

-

Yang, Bin
Wang, Faming

Supplementary opinions on alternative cooling technologies in hot climate
International Journal of Biometeorology, 62: 1927-1928

2018

-

Konferensartiklar

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Azizi, Shoaib
Nair, Gireesh
Olofsson, Thomas

Comparative Study of Influential Factors on Implementation of Energy Efficiency Measures in Single-Family Houses in Cold Climate

2018

-

Phounglamcheik, Aekjuthon
Wang, Liang
Romar, Henrik; et al.

Effects of pyrolysis oil recycling and reaction gas atmosphere on the physical properties and reactivity of charcoal from wood
22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis

2018

-

Yang, Bin
Olofsson, Thomas

Field study of thermal comfort in a primary school under subarctic Sweden

2018

-

Yang, Bin
Wang, Sihan
Yu, Shuren; et al.

Climatic barriers and adaptation to winter soft-mobility and polar tourism: a pilot study in Umeå, Sweden.

2018

-

Skoglund, Nils
Kuba, Matthias
Boström, Dan; et al.

Effects of Bed Material Type and Fuel Ash Composition on Layer Formation and Bed Agglomeration in Thermo-chemical Conversion of Biomass and Waste Streams in Fluidized Beds
23rd International Conference on Fluidized Bed Conversion, 13-17 May 2018, Seoul, Korea

2018

-

Böcker och bokkapitel

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Gulliksson, Håkan

Pervasive computing design for sustainability

2016

-

Jahnke, Isa
Mårell-Olsson, Eva
Mejtoft, Thomas

Organizing teaching in project teacher teams across established disciplines using wearable technology: digital didactical designing, a new form of practice

2016

-

Khan, Muhammad Sikandar Lal
ur Réhman, Shafiq

Distance Communication: Trends and Challenges and How to Resolve them

2014

-

Myhren, Jonn Are
Olofsson, Thomas
Bergdahl, Martin

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiator och värmeåtervinning i frånluft: en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering

2014

-

Mejtoft, Thomas

Building relationships for survival: Coping media industry dynamics

2014

-

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandberg, Anna

Fuel conversion and ash formation interactions: a thermochemical study on lignocellulosic biomass

2018

Hämta

Hagman, Henrik

Co-firing complex biomass in a CFB boiler: ash transformation, corrosion control and materials selection

2018

Hämta

Yung, I

Automation of front-end loaders: electronic self leveling and payload estimation

2017

Hämta

Khan, Muhammad Sikandar Lal

Presence through actions: theories, concepts, and implementations

2017

Hämta

Åberg, Katarina

Biomass conversion through syngas-based biorefineries: thermochemical process integration opportunities

2017

Hämta

Övriga publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nordlund, Annika
Nair, Gireesh
Hudson, Christine; et al.

Att utveckla en stadsdel på ett hållbart sätt: en fråga om energi, transporter och människor

2018

Hämta

Cheng, Yuanda
Yang, Bin
Lin, Zhang; et al.

Cooling load calculation methods in spaces with stratified air: a brief review and numerical investigation
Energy and Buildings, 165: 47-55

2018

-

Mejtoft, Thomas

Proceedings of the 13th Student Conference in Interaction Technology and Design

2017

Hämta

Trubetskaya, Anna

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

van Noord, Michiel
Berglund, Torsten
Murphy, Mark

Snöpåverkan på solelproduktion: om snöförluster på takanläggningar i Norra Sverige

2017

Hämta


Sidansvarig: Dan Boström

Utskriftsversion

Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär

Studierektor för forskarutbildning

Britt Andersson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, TC428

Tel:  +46 90-786 96 38

Mobil:  +46 730-91 83 81

Kontaktformulär