Till umu.se

Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)

Fokus för forskargruppen inom termokemisk energiomvandling är främst på användandet av biomassa men även andra fasta och flytande bränslen. Inom grundforskningen studeras fenomen och mekanismer kopplat till dels bränsleomvandling och dels ask- och spårmetallkemi vid höga temperaturer.

Dessutom bedrivs mer tillämpad och ofta tvärvetenskaplig forskning inom områden där teknik, kemi, fysik, miljövetenskap och medicin på olika sätt möts. Syftet med verksamheten är att kunskapen skall bidra till att samhället och industrin skall kunna ökad användning av nya råvaror, utveckla och förbättra industriella processer, undvika tekniska driftproblem, återvinna ändliga mineraler och minimera skadliga restprodukter och utsläpp till luften.

Forskargruppen består idag av 5 seniora forskare, 3 post-docs och 10 doktorander.

Publikationer (peer-reviewed Journal)

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Distribution of temperature, H2O and atomic potassium during entrained flow biomass combustion – Coupling in situ TDLAS with modeling approaches and ash chemistry
Combustion and Flame, 188: 488-497

2018

-

Konwar, Lakhya Jyoti
Samikannu, Ajaikumar
Mäki-Arvela, Päivi; et al.

Lignosulfonate-based macro/mesoporous solid protonic acids for acetalization of glycerol to bio-additives
Applied Catalysis B, 220: 314-323

2018

-

Rutkowski, Lucile
Foltynowicz, Aleksandra
Schmidt, Florian M.; et al.

An experimental water line list at 1950 K in the 6250–6670 cm−1 region
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 205: 213-219

2018

-

Borén, Eleonora
Yazdanpanah, Fahimeh
Lindahl, Roger; et al.

Off-gassing of VOCs and permanent gases during storage of torrefied and steam exploded wood
Energy & Fuels, 31(10): 10954-10965

2017

-

Kirtania, Kawnish
Haggstrom, Gustav
Broström, Markus; et al.

Cogasification of Crude Glycerol and Black Liquor Blends: Char Morphology and Gasification Kinetics
Energy Technology, 5(8): 1272-1281

2017

-

Nyström, Robin
Lindgren, Robert
Avagyan, Rozanna; et al.

Influence of Wood Species and Burning Conditions on Particle Emission Characteristics in a Residential Wood Stove
Energy & Fuels, 31(5): 5514-5524

2017

-

Ohlsson, Anders
Yang, Bin
Ekblad, Alf; et al.

Stable carbon isotope labelled carbon dioxide as tracer gas for air change rate measurement in a ventilated single zone
Building and Environment, 115: 173-181

2017

-

Strandberg, Anna
Holmgren, Per
Broström, Markus

Predicting fuel properties of biomass using thermogravimetry and multivariate data analysis
Fuel processing technology, 156: 107-112

2017

-

Holmgren, Per
Wagner, David R.
Strandberg, Anna; et al.

Size, shape, and density changes of biomass particles during rapid devolatilization
Fuel, 206: 342-351

2017

-

Strandberg, Anna
Holmgren, Per
Wagner, David R.; et al.

Effects of pyrolysis conditions and ash formation on gasification rates of biomass char
Energy & Fuels, 31(6): 6507-6514

2017

-

Publikationer (andra)

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandberg, Anna
Thyrel, Mikael
Rudolfsson, Magnus; et al.

Char conversion characterizedby synchrotron based X-ray micro-tomograhy and SEM-EDS analysis

2017

-

Leppänen, A.
Kinnunen, H.
Broström, Markus; et al.

Condensation and deposit formation in the NaCl-Na2SO4 system, an experimental and modeling study

2017

-

Barsberg, S.T.
Andersson, M.L.
Broström, Markus; et al.

Modeling of radical structures in biochar using DFT calculations

2017

-

Anna, Trubetskaya
Broström, Markus
Kling, J.; et al.

Effects of Lignocellulosic Compounds on the Yield, Nanostructure and Reactivity of Soot from Fast Pyrolysis at High Temperatures

2017

-

Sundberg, Peter
Fagerström, Jonathan
Rebbling, Anders; et al.

Biomass and peat co-combustion in full scale grate boilers - a primary measure for reduction of fine particle emissions

2017

-

Anna, Trubetskaya
Broström, Markus
Talbot Barsberg, S.

Development of CO2 neutral reductants in metallurgical industry from thermochemically produced biochar using DFT calculations

2017

-

Fatehi, Hesameddin
Qu, Zhechao
Schmidt, Florian M.; et al.

Effect of Volatile Reactions on the Thermochemical Conversion of Biomass Particles
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ENERGY (ICAE2016)

2017

-

Qu, Zhechao
Holmgren, Per
Skoglund, Nils; et al.

Investigation of H2O, temperature and potassium in entrained flow biomass combustion – coupling in situ TDLAS with modelling

2017

-

Rebbling, Anders
Boström, Dan
Skoglund, Nils

Understanding reactivity using fuel design - phosphorus vs kaolin in combustion of stem wood

2016

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-


Sidansvarig: Robert Sjöblom

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär