Till umu.se

Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)

Fokus för forskargruppen inom termokemisk energiomvandling är främst på användandet av biomassa men även andra fasta och flytande bränslen. Inom grundforskningen studeras fenomen och mekanismer kopplat till dels bränsleomvandling och dels ask- och spårmetallkemi vid höga temperaturer.

Dessutom bedrivs mer tillämpad och ofta tvärvetenskaplig forskning inom områden där teknik, kemi, fysik, miljövetenskap och medicin på olika sätt möts. Syftet med verksamheten är att kunskapen skall bidra till att samhället och industrin skall kunna ökad användning av nya råvaror, utveckla och förbättra industriella processer, undvika tekniska driftproblem, återvinna ändliga mineraler och minimera skadliga restprodukter och utsläpp till luften.

Forskargruppen består idag av 5 seniora forskare, 3 post-docs och 10 doktorander.

Publikationer (peer-reviewed Journal)

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Konwar, Lakhya Jyoti
Samikannu, Ajaikumar
Mäki-Arvela, Päivi; et al.

Lignosulfonate-based macro/mesoporous solid protonic acids for acetalization of glycerol to bio-additives
Applied Catalysis B, 220: 314-323

2018

-

Skoglund, Nils
Werner, Kajsa
Nylund, Göran M.; et al.

Combustion of seaweed: a fuel design strategy
Fuel processing technology, 165: 155-161

2017

-

Ghorbani, Ramin
Schmidt, Florian M.

ICL-based TDLAS sensor for real-time breath gas analysis of carbon monoxide isotopes
Optics Express, 25(11): 12743-12752

2017

-

Ghorbani, Ramin
Schmidt, Florian M.

Real-time breath gas analysis of CO and CO2 using an EC-QCL
Applied physics. B, Lasers and optics (Print), 123(5)

2017

Hämta

Nazelius, Ida-Linn
Boström, Dan
Rebbling, Anders; et al.

Fuel indices for estimation of slagging of phosphorus-poor biomass in fixed bed combustion
Energy & Fuels, 31(1): 904-915

2017

-

Kirtania, Kawnish
Haggstrom, Gustav
Broström, Markus; et al.

Cogasification of Crude Glycerol and Black Liquor Blends: Char Morphology and Gasification Kinetics
Energy Technology, 5(8): 1272-1281

2017

-

Nyström, Robin
Lindgren, Robert
Avagyan, Rozanna; et al.

Influence of Wood Species and Burning Conditions on Particle Emission Characteristics in a Residential Wood Stove
Energy & Fuels, 31(5): 5514-5524

2017

-

Ohlsson, Anders
Yang, Bin
Ekblad, Alf; et al.

Stable carbon isotope labelled carbon dioxide as tracer gas for air change rate measurement in a ventilated single zone
Building and Environment, 115: 173-181

2017

-

Strandberg, Anna
Holmgren, Per
Broström, Markus

Predicting fuel properties of biomass using thermogravimetry and multivariate data analysis
Fuel processing technology, 156: 107-112

2017

-

Sepman, Alexey
Ögren, Yngve
Qu, Zhechao; et al.

Real-time in situ multi-parameter TDLAS sensing in the reactor core of an entrained-flow biomass gasifier
Proceedings of the Combustion Institute, 36(3): 4541-4548

2017

Hämta

Publikationer (andra)

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Strandberg, Anna
Thyrel, Mikael
Rudolfsson, Magnus; et al.

Char conversion characterizedby synchrotron based X-ray micro-tomograhy and SEM-EDS analysis

2017

-

Sundberg, Peter
Fagerström, Jonathan
Rebbling, Anders; et al.

Biomass and peat co-combustion in full scale grate boilers - a primary measure for reduction of fine particle emissions

2017

-

Rebbling, Anders
Boström, Dan
Skoglund, Nils

Understanding reactivity using fuel design - phosphorus vs kaolin in combustion of stem wood

2016

-

Almqvist, Jonna
Westin, Gunnar
Öberg, Christian; et al.

Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserad bädd

2016

-

Valiev, Damir
Qu, Zhechao
Steinvall, Erik; et al.

Measurement and simulation of atomic potassium in the plume above potassium hydroxide in a methane-air flat flame

2016

-

Rutkowski, Lucile
Khodabakhsh, Amir
Johansson, Alexandra C.; et al.

Measurement of H2O and OH in a Flame by Optical Frequency Comb Spectroscopy
Proceedings Conference on Lasers and Electro-Optics

2016

-

Kajsa, Werner
Nils, Skoglund
Albers, Eva; et al.

Co-combustion of Miscanthus and Calcium Rich Brown Macroalgae

2016

-

Zhechao, Qu
Holmgren, Per
Nils, Skoglund; et al.

TDLAS-based in situ detection of atomic potassium during combustion of biomass in an entrained flow reactor

2016

-

Khodabakhsh, Amir
Qu, Zhechao
Abd Alrahman, Chadi; et al.

Cavity-Enhanced Optical Frequency Comb Spectroscopy of High-Temperature Water in a Flame
2015 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO)

2015

-

Steinvall, Erik
Skoglund, Nils
Backman, Rainer; et al.

Applying EXAFS for chemical speciation of zinc in fine aerosol particles from biomass combustion

2015

-


Sidansvarig: Robert Sjöblom

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Dan Boström
901 87 Umeå 

Besöksadress
KB, KBC-Huset, KB6C10

Tel:  +46 90 786 54 45

Kontaktformulär